Zatrudnienie na etat najbliższego członka rodziny

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020 r., autor: Agata Barczewska
Forma prawna prowadzonej działalności zarobkowej nie ma wpływu na możliwość zatrudnienia pracownika. W świetle prawa pracy pracodawcą może być nawet osoba fizyczna nieprowadząca własnej firmy. Generalnie prawo pracy nie wprowadza też zakazu zatrudniania w ramach stosunku pracy najbliższych członków rodziny, w tym małżonka.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy