Likwidator a odpowiedzialność za długi spółki

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Likwidatorami spółki z o.o. mogą być członkowie zarządu bądź osoby spoza spółki. Pełnienie funkcji likwidatora spółki wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za jej długi na zasadach obowiązujących członków zarządu. (…) Likwidator może uwolnić się od odpowiedzialności za długi, jeżeli wykaże jedną z okoliczności wymienionych w art. 299 § 2 K.s.h., w tym m.in., że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie wdrożone zostało postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa restrukturyzacyjnego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma