Kto odpowiada za błędy w zeznaniu PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Sankcje karne skarbowe za przedłożenie nierzetelnego zeznania podatkowego grożą osobie, która je sporządziła, a więc nie zawsze podatnikowi. Odpowiedzialność podatkową – niezależnie od odpowiedzialności karnej skarbowej – ponosi jednak zawsze podatnik. Błędne zeznanie podatkowe można skorygować
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki