(Nie)ustalanie podstawy chorobowego dla młodocianego

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom młodocianym są identyczne, jak w przypadku pozostałych pracowników. Jedyna różnica polega na tym, że dla pracowników młodocianych nie ma gwarancji najniższej podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi, a więc także młodocianemu, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma