Ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. (…) Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego uprawniony nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy