Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020 r.
Ustawowa możliwość przedłużenia okresu wypowiedzenia została przewidziana dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Pozwala ona na wydłużenie wypowiedzenia do miesiąca – w razie obowiązywania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia oraz do trzech miesięcy – w razie obowiązywania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dotychczasowe orzecznictwo dopuszcza także umo wne jego modyfikowanie (skrócenie, wydłużenie), pod warunkiem, że będzie to korzystne dla pracownika.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy