Zawiadomienie o odwołaniu IOD w likwidowanym podmiocie

Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Podmiot, który wyznaczył inspektora, ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego powołaniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora. Jest również zobowiązany zawiadamiać Prezesa Urzędu o każdej zmianie danych dotyczących inspektora oraz o jego odwołaniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma