Zawieszenie działalności w związku z koronawirusem a składanie deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 r.
Przedsiębiorcy mają prawo do zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma