Konsekwencje niezapłacenia podatku PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatek wykazany w PIT za 2019 r. można było uregulować do 1 czerwca 2020 r. Osoby, które tego nie zrobiły, muszą uiścić odsetki za zwłokę liczone od 1 maja 2020 r. Należy również spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Urząd skarbowy ma prawo zająć prawie cały majątek podatnika na pokrycie długu podatkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki