Najem lokali w okresie epidemii – skutki w VAT

Poradnik VAT nr 10 (514) z dnia 20.05.2020 r.
W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu upływa po 31 marca 2020 r., a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Przy czym oświadczenie takie najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki