Złożenie wniosku o urlop wychowawczy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 r., autor: Ewa Madejek
Urlopu wychowawczego udziela pracodawca na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeśli pracownik złoży wniosek o ten urlop bez zachowania wskazanego terminu, wówczas pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o ten urlop pracownik jest obowiązany dołączyć dokumenty określone w § 23 rozporządzenia MRPiPS w sprawie wniosków… .
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy