Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020 r.
Dokumenty powstające w trakcie rekrutacji oraz stosunku pracy mogą być sporządzane i przekazywane na różne sposoby, tj.: w formie pisemnej lub elektronicznej oraz w postaci papierowej lub elektronicznej. Dla zachowania formy elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W efekcie taki dokument będzie traktowany tak samo, jak złożony w formie pisemnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy