Zasady składania rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Rezygnacja z funkcji w zarządzie spółki z o.o. stanowi jednostronne oświadczenie członka zarządu. Nie wymaga ono akceptacji spółki, ale musi być jej zakomunikowane. Na skutek rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. wygasa jego mandat, tj. uprawnienie do pełnienia funkcji. Kodeks spółek handlowych w szczególny sposób reguluje zasady składania rezygnacji w sytuacji, gdy w jej wyniku żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma