Jak zweryfikować, czy przedsiębiorca dokonuje zakupu jako konsument?

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Nowe przepisy stanowią, iż przedsiębiorcy mogą przysługiwać niektóre uprawnienia konsumenckie jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej wskazanego w CEIDG. Problematyczne jednak okazuje się przy stosowaniu omawianych regulacji ustalenie, czy dany zakup ma charakter zawodowy czy też nie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma