Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na formę tej pomocy (dotacja, ulga podatkowa, dopłata do odsetek kredytu) i źródło jej finansowania (środki krajowe lub unijne) zasady są takie same, ponieważ służy do tego sformalizowany formularz.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma