Czy nauka w trakcie pracy zawodowej zwiększa staż urlopowy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do stażu urlopowego wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy, tzw. wystającej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy