Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 r., autor: Agata Barczewska
Roszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. Dla skutecznej egzekucji roszczenia ważna jest więc wiedza o okresie przedawnienia i zasadach ustalania jego biegu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy