Wpływ urlopu bezpłatnego na wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021 r.
Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych co do zasady pracownik nabywa z początkiem każdego roku kalendarzowego i w pełnym należnym mu wymiarze. Wymiar ten może zostać obniżony w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa pracy. Jedną z nich jest okoliczność wymieniona w art. 1552 § 1 pkt 1 K.p. Jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy po co najmniej 1-miesięcznym okresie nieobecności z powodu urlopu bezpłatnego, należy mu się urlop w wymiarze niższym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy