Płatnicze rozliczenie pracowniczego dofinansowania wypoczynku

Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021 r., autor: Agata Cieśla
Pośród wielu świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom przez pracodawcę, największą popularnością cieszy się dofinansowanie różnych form wypoczynku. Pracodawcy udzielają go nie tylko pracownikom, ale również członkom ich rodzin. Na opodatkowanie tych świadczeń poza źródłem pochodzenia środków pieniężnych na wypłaty, wpływ ma również status osoby ich ostatecznego beneficjenta. W przypadku tych, które nie korzystają ze zwolnienia od pdof, o sposobie obliczenia zaliczki na podatek decyduje moment dokonania wypłaty lub postawienia ich do dyspozycji pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki