Grant na nowe technologie a inwestycje

Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Przy założeniu, że nabycie środków trwałych (robotów przemysłowych) w ramach projektu z poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie jest objęte pomocą de minimis, lokalizacja projektu ma wpływ na poziom dofinansowania. Jest tak dlatego, że inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu jako jedna z form początkowej (nowej) inwestycji jest objęta pomocą publiczną, tj. regionalną pomocą inwestycyjną. W związku z tym poziom dofinansowania do nich będzie uzależniony od statusu przedsiębiorcy pod względem wielkości oraz od lokalizacji inwestycji.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma