Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line na Portalu Podatkowym. Zainteresowani mogą uzyskać z niego wypis za 50 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki