Podatek od wartości dodanej a przychód u ryczałtowca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021 r.
U osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa art. 14 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym artykułem, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki