Wydatki na zakup owoców dla pracowników są kosztami uzyskania przychodów – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019 r.
Wydatki na zakup owoców dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie świadczenie nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika, jeśli niemożliwe jest zindywidualizowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019 r., autor: Agata Barczewska
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednym z jej przejawów jest wymóg zapewnienia pracownikowi etatowemu wynagrodzenia za pracę na określonym ustawowo minimalnym poziomie. W każdym miesiącu wynagrodzenie przysługujące pracownikowi musi osiągnąć ten poziom.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dokumenty dla pracownika na koniec zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 r., autor: Agata Barczewska
Zarówno nawiązanie, jak i ustanie stosunku pracy, wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Na pracodawcy spoczywa m.in. wymóg wydania odchodzącemu pracownikowi określonych dokumentów. Niektóre z nich powinny być przekazane „z urzędu”, inne zaś wtedy, gdy zawnioskuje o to zainteresowany pracownik.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zakup niskocennych środków trwałych do działalności sezonowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019 r.
Jeżeli podatnik zakupi środek trwały o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł z zamiarem jego wykorzystania w działalności sezonowej, to będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu jego oddania do używania albo w miesiącu następnym, podobnie jak w przypadku środków trwałych używanych przez cały rok.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 r., autor: Ewa Madejek
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, a także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zamieszcza się też w nim wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, a także podaje informacje dodatkowe.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy