Projekt objaśnień podatkowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła

Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej www.gov.pl projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów związanych z zasadami poboru podatku u źródła. Chodzi o przepisy dotyczące zasad poboru przez płatników podatku od: dywidend, odsetek, należności licencyjnych, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Nie można tworzyć replik dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Z dniem 12 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach publicznych. Wbrew opiniom, które pojawiły się na początku obowiązywania przepisów tej ustawy, nie zakazuje ona kserowania dokumentów np. dowodów osobistych. Dokonywanie kserokopii takich dokumentów jest dopuszczalne, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Intencją ustawodawcy było natomiast zakazanie dokonywania replik takich dokumentów i jest odpowiedzią na pojawiające się tzw. dowody kolekcjonerskie. Niestety użyte w ustawie sformułowania nawet wśród ekspertów wzbudzają poważne wątpliwości.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Agata Cieśla
Wiele podmiotów gospodarczych użytkuje w prowadzeniu działalności gospodarczej samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Jednocześnie dosyć częstą praktyką jest korzystanie przez leasingobiorców z opcji wykupu takiego auta po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ulga na zakup kas rejestrujących w branżach objętych obowiązkiem wymiany na kasy on-line

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019 r.
Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o VAT, część podatników została objęta obowiązkiem wymiany dotychczas stosowanych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line. Podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie, ma prawo do zwrotu „ulgi” na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną. „Ulga” na zakup kasy będzie należna tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas on-line przez dane grupy podatników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zabezpieczenie spłaty podatku przed wydaniem decyzji

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy ma prawo dokonać w toku postępowania podatkowego zabezpieczenia spłaty prognozowanego zobowiązania podatkowego. Jako powód może podać wyzbywanie się przez podatnika majątku, wykrycie procederu posługiwania się fikcyjnymi fakturami czy permanentne uchylanie się od płacenia podatków. Podatnik ma prawo zaproponować własne zabezpieczenie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki