Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT

Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020 r.
Z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, a także nowa matryca stawek VAT. Nowe regulacje prawne w tym zakresie dotyczą m.in.: ujednolicenia stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki. W związku z tym niektóre stawki zostały obniżone, m.in. na produkty pierwszej potrzeby, np. pieczywo każdego rodzaju, zupy, buliony, żywność homogenizowaną, dietetyczne środki spożywcze. Dla niektórych towarów z kolei stawka VAT wzrosła, np. na homary i ośmiornice, drewno opałowe.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zapłata za transakcję na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w VAT. Taka jest obecnie generalna zasada. Wprowadzono jednak od niej kilka wyjątków. Odpowiedzialność nie powstaje w przypadku dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelania środków na rachunek cesyjny banku czy złożenia zawiadomienia ZAW-NR. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2020 r.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zawieszenie działalności socjalnej w okresie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020 r., autor: Agata Barczewska
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną na rzecz swoich pracowników i innych osób uprawnionych. Zazwyczaj przejawia się ona w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Czas epidemii ogłoszonej w związku z COVID-19 jest jednak bardzo trudnym okresem dla wielu firm, które są zmuszone do redukcji kosztów zatrudnienia. Sposobem na taką redukcję jest zawieszenie obowiązków związanych z działalnością socjalną, co umożliwiają przepisy wprowadzone przez tarczę 4.0.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020 r.
Pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych do PPE. Łączny okres tego zawieszenia w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie może przekroczyć 3 miesięcy, a jeżeli umowa zakładowa to przewiduje – do 6 miesięcy. Decyzję o dalszym zawieszeniu, jeśli jest to uzasadnione sytuacją finansową podmiotu, zawiera w porozumieniu z reprezentacją pracowników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując je m.in. do pracodawców, którzy zanotowali określony spadek obrotów. Tarcza 4.0 pozwala na skorzystanie z przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu również takim pracodawcom, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy