Ostateczna decyzja Rady UE w sprawie obowiązkowego split payment

Poradnik VAT nr 6 (486) z dnia 20.03.2019 r.
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT, którzy otrzymują fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split payment). Aktualnie sposób dokonania płatności za nabywane towary czy usługi zależy wyłącznie od woli nabywcy. Nie ma w tym przypadku znaczenia co jest przedmiotem transakcji. To on decyduje, czy płatność za nabywane towary i usługi będzie wykonana przelewem tradycyjnym, czy też przy użyciu komunikatu przelewu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sprawozdanie finansowe spółki handlowej musi trafić do KRS

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych do KRS i administracji skarbowej. Wymuszają one zmianę utartej przez lata praktyki postępowania z przekazywaniem sprawozdań finansowych. W szczególności zlikwidowany został obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego handlowej spółki osobowej do urzędu skarbowego przez jej wspólników.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019 r.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy), czyli stosownie do stażu – z 20 lub 26 dni. (…) Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Tego okresu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r.
Transakcja polegająca na nabyciu udziału w nieruchomości od syndyka w toku postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie jego cena. Wartość na potrzeby PCC określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Rozliczenie małżonków w ramach usługi Twój e-PIT

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Jeżeli małżonkowie wspólne zeznanie podatkowe za 2018 r. sporządzają na formularzu PIT-37, mogą je złożyć z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Administracja skarbowa przygotowała w ramach tej usługi indywidualne rozliczenia PIT-37 za 2018 r. Opcję opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem można natomiast wybrać po zalogowaniu się do zeznania podatkowego na Portalu Podatkowym. Tylko jeden z małżonków składa swoje rozliczenie udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT jako wspólny PIT-37 za 2018 r. Druga osoba nie musi wówczas logować się i odrzucać swojego udostępnionego zeznania podatkowego – zostanie ono automatycznie anulowane.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki