Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 02.11.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji, które ograniczałyby swobodę wspólników w kształtowaniu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. Przepisy Kodeksu pozwalają na oderwanie udziału w zysku wspólników od wartości wkładu wniesionego do spółki. Przy tym swoboda wspólników na gruncie prawa handlowego może być ograniczona, gdy trzeba uwzględnić skutki na gruncie podatku dochodowego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 09.10.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma zapewnić dostęp przez internet do pełnych danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wyliczenie wartości zbywczej majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Wartość udziału kapitałowego wspólnika ustępującego ze spółki, która kontynuuje działalność, powinna być ustalana w oparciu o aktualną wartość rzeczywiście wniesionego wkładu, a następnie powinna zostać powiększona o przypisany wspólnikowi udział w zyskach i przypadającą na tego wspólnika część majątku spółki stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapitałowych pozostałych wspólników. Udział kapitałowy ustępującego wspólnika może być pomniejszony o jego udział w stratach.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Aby otworzyć kwiaciarnię, nie trzeba występować o zezwolenie

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017 r., autor: Kinga Romas
Kwiaciarnia to punkt sprzedaży kwiatów, bukietów okolicznościowych i innych materiałów dekoracyjnych oraz przedmiotów upominkowych. Działalność tę opisuje podklasa 47.76.Z „Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”. Chcąc otworzyć kwiaciarnię nie trzeba ubiegać się o żadne zezwolenia czy licencje, bowiem tego rodzaju działalność nie jest zaliczana do działalności regulowanej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma