Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT a złożenie VAT-R

Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018 r., autor: Małgorzata Smolnik
Podmiot, który zamierza korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) informującego urząd skarbowy o wyborze tego zwolnienia. Przysługuje ono bowiem z mocy prawa. Jeżeli jednak będzie chciał, może je złożyć. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym zarejestruje podatnika jako „podatnika VAT zwolnionego”.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zawieranie umów z kontrahentami

Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 03.12.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Przedsiębiorca jako profesjonalista zobowiązany jest do zachowania podwyższonego wzorca staranności. Oczekuje się od niego więcej niż w przypadku analogicznej sytuacji prawnej konsumenta. Dodatkowo przedsiębiorca nie może uwolnić się od treści zawartej umowy, powołując się na brak doświadczenia czy przepisy o niedozwolonych klauzulach umownych. Powoduje to, że przedsiębiorca powinien przywiązywać dużą wagę do treści zawieranych umów.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Powiązania rodzinne a podejmowanie decyzji w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018 r., autor: Paweł Cierkoński
Samo sprzedawanie towaru po obniżonej cenie nie musi stanowić o powstaniu szkody po stronie spółki. Preferencje cenowe mogą wynikać z szeregu okoliczności. Ich dopuszczalność zależy od polityki sprzedaży stosowanej przez spółkę. Gdy przykładowo w spółce istnieje sztywny cennik wprowadzony np. uchwałą zarządu, to odstępstwo od niego może być kwalifikowane jako działanie bezprawne. Jeśli jednak w spółce cena dla poszczególnych kontrahentów jest kształtowana elastycznie, to nawet sprzedaż z zauważalną zniżką nie może być traktowana jako działanie na szkodę spółki.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Likwidacja użytkowania wieczystego

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Użytkowanie wieczyste jest stosunkiem prawnym zbliżonym do prawa własności, nie stanowi jednak pełnej własności. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać cyklicznie opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, a umowa taka w odróżnieniu od prawa własności ma charakter czasowy. Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy o likwidacji użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Korzystanie z rejestru dłużników

Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 r., autor: Łukasz Wilmiński
Dochodzenie należności w postępowaniu sądowym nie zawsze sprawdza się w przypadku mniejszych należności wobec wielu dłużników. Dlatego alternatywą może być korzystanie z rejestru dłużników, do którego wpisywać można zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Korzystanie z rejestru dłużników nie jest skomplikowane i nie wiąże się z wysokimi kosztami.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma