Inwestycje w rozwój firmy podczas jej zawieszenia

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi również koszty. Niektóre z nich podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Zalicza się do nich koszty, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Wydatków związanych z rozszerzeniem profilu działalności lub jego zmianą nie można uznać za niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Opłata za reklamę alkoholu w lokalu

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 r., autor: Kinga Romas
Pod pojęciem reklamy napojów alkoholowych rozumieć należy publiczne rozpowszechnianie ich znaków towarowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących te napoje, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu ich znaków towarowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 09.10.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma zapewnić dostęp przez internet do pełnych danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wyliczenie wartości zbywczej majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Wartość udziału kapitałowego wspólnika ustępującego ze spółki, która kontynuuje działalność, powinna być ustalana w oparciu o aktualną wartość rzeczywiście wniesionego wkładu, a następnie powinna zostać powiększona o przypisany wspólnikowi udział w zyskach i przypadającą na tego wspólnika część majątku spółki stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapitałowych pozostałych wspólników. Udział kapitałowy ustępującego wspólnika może być pomniejszony o jego udział w stratach.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma