Zwrot towaru do sklepu internetowego

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Klauzula nakazująca konsumentowi zwrot towaru w stanie nienaruszonym, kompletnym, w fabrycznym opakowaniu i bez śladów eksploatacji trafiła do rejestru klauzul zakazanych UOKiK. (…) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Udział w zyskach i stratach spółki komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 88 (1442) z dnia 02.11.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Kodeks spółek handlowych nie zawiera regulacji, które ograniczałyby swobodę wspólników w kształtowaniu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki. Przepisy Kodeksu pozwalają na oderwanie udziału w zysku wspólników od wartości wkładu wniesionego do spółki. Przy tym swoboda wspólników na gruncie prawa handlowego może być ograniczona, gdy trzeba uwzględnić skutki na gruncie podatku dochodowego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Najem lokali mieszkalnych po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017 r., autor: Łukasz Wilmiński
Regulacje dotyczące najmu lokali mieszkalnych są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Zwłaszcza w przypadku osób, które na podstawie zawartej umowy udostępniają swój lokal najemcom, ważne jest należyte zabezpieczenie ich interesów. Najczęstsze ryzyko, jakie ponosi wynajmujący, związane jest z dewastacją lokalu, zaprzestaniem regulowania czynszu i odmową dobrowolnego opuszczenia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Niedawna zmiana przepisów, która w znacznej mierze dotyczy umów najmu, może pomóc zabezpieczyć sytuację wynajmujących.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 09.10.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma zapewnić dostęp przez internet do pełnych danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wyliczenie wartości zbywczej majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Wartość udziału kapitałowego wspólnika ustępującego ze spółki, która kontynuuje działalność, powinna być ustalana w oparciu o aktualną wartość rzeczywiście wniesionego wkładu, a następnie powinna zostać powiększona o przypisany wspólnikowi udział w zyskach i przypadającą na tego wspólnika część majątku spółki stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapitałowych pozostałych wspólników. Udział kapitałowy ustępującego wspólnika może być pomniejszony o jego udział w stratach.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma