Wyliczenie wartości zbywczej majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Wartość udziału kapitałowego wspólnika ustępującego ze spółki, która kontynuuje działalność, powinna być ustalana w oparciu o aktualną wartość rzeczywiście wniesionego wkładu, a następnie powinna zostać powiększona o przypisany wspólnikowi udział w zyskach i przypadającą na tego wspólnika część majątku spółki stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapitałowych pozostałych wspólników. Udział kapitałowy ustępującego wspólnika może być pomniejszony o jego udział w stratach.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Aby otworzyć kwiaciarnię, nie trzeba występować o zezwolenie

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017 r., autor: Kinga Romas
Kwiaciarnia to punkt sprzedaży kwiatów, bukietów okolicznościowych i innych materiałów dekoracyjnych oraz przedmiotów upominkowych. Działalność tę opisuje podklasa 47.76.Z „Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”. Chcąc otworzyć kwiaciarnię nie trzeba ubiegać się o żadne zezwolenia czy licencje, bowiem tego rodzaju działalność nie jest zaliczana do działalności regulowanej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Maksymalny okres oddelegowania do zadań w projekcie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 r., autor: Jolanta Białkowska
Pracownika zatrudnionego u beneficjenta można oddelegować do zadań związanych z realizacją projektu. Jego wynagrodzenie kwalifikuje się do wsparcia ze środków EFS, pod warunkiem że pełnienie zadań związanych z realizacją projektu będzie odpowiednio udokumentowane. W aneksie do umowy o pracę lub zmianie zakresu czynności służbowych pracownika bądź zmianie opisu stanowiska pracy mają znaleźć się zadania, które osoba ta będzie wykonywała w ramach projektu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Najem lokali mieszkalnych po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017 r., autor: Łukasz Wilmiński
Regulacje dotyczące najmu lokali mieszkalnych są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Zwłaszcza w przypadku osób, które na podstawie zawartej umowy udostępniają swój lokal najemcom, ważne jest należyte zabezpieczenie ich interesów. Najczęstsze ryzyko, jakie ponosi wynajmujący, związane jest z dewastacją lokalu, zaprzestaniem regulowania czynszu i odmową dobrowolnego opuszczenia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Niedawna zmiana przepisów, która w znacznej mierze dotyczy umów najmu, może pomóc zabezpieczyć sytuację wynajmujących.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma