Zmiany w VAT dotyczące robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem

Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 r. na potrzeby VAT zacznie obowiązywać klasyfikacja PKWiU 2015, konieczne było „przełożenie” powoływanych w przepisach o VAT odwołań do PKWiU 2008 na nową klasyfikację – PKWiU 2015. Z uwagi na to dokonano odpowiednich zmian w przepisach ustawy o VAT. Ponadto zmiana przepisów spowodowała przeniesienie zasad stosowania 8% stawki VAT do robót konserwacyjnych i związanych z wyżywieniem z rozporządzenia w sprawie stawek obniżonych VAT do ustawy o VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opłata za informacje o przetwarzaniu danych

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Zasadniczo wszystkie informacje, do przekazania jakich zobowiązany jest administrator danych (podmiot przetwarzający), muszą być przekazane bezpłatnie osobom, których dane są przetwarzane. Chodzi tu głównie o informacje określone w art. 13 i 14 RODO, a także o komunikację i działania opisane w art. 15-22 i 34 RODO. Przykładowo na mocy art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Takie informacje powinny być udzielone jej bezpłatnie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Amortyzacja środka trwałego w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020 r.
Podatnicy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Doręczanie pism na skrytkę pocztową

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Właściwe doręczenie pism związanych z postępowaniem podatkowym polega na doręczeniu ich bezpośrednio adresatowi. W przypadku osoby fizycznej przekazanie pisma „do rąk własnych” może nastąpić w miejscu jej zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju, miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności, siedzibie organu podatkowego, a w ostateczności – w każdym miejscu, gdzie się ją zastanie. Urząd skarbowy może również w trakcie postępowania podatkowego doręczać pisma na skrytkę pocztową podatnika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

Poradnik VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020 r.
W przypadku np. usług budowlanych w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na wykonanie usług budowlanych z załącznika nr 15, o wartości brutto 30.000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartości brutto 10.000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15.000 zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15.000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki