Rozliczenia związane z poleasingową osobówką

Gazeta Podatkowa nr 59 (2142) z dnia 22.07.2024 r., autor: Agata Cieśla
Po zakończeniu trwania zawieranych w działalności gospodarczej umów leasingu samochodów osobowych nieelektrycznych i nienapędzanych wodorem, które klasyfikowane są w podatku dochodowym jako umowy leasingu operacyjnego, większość dotychczasowych leasingobiorców będących osobami fizycznymi decyduje się na skorzystanie z opcji ich wykupu. Wówczas bez względu na to, czy po wykupieniu pozostają w firmie czy też zabezpieczają prywatne potrzeby przedsiębiorcy, w ustawowo określonych okolicznościach podlegają rozliczeniu na gruncie pdof.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podatkowe rozliczenie pracowniczego wyjazdu integracyjnego

Gazeta Podatkowa nr 58 (2141) z dnia 18.07.2024 r., autor: Agata Cieśla
Nie od dziś wiadomo, że jednym z fundamentów każdej organizacji, w tym podmiotu gospodarczego, są zasoby ludzkie, nazywane zamiennie kapitałem ludzkim. Pracownicy, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem przyczyniają się do osiągnięcia celów firmy, mają swój udział w wypracowywaniu przez nią zysków. Dlatego coraz więcej pracodawców przykłada wagę do dbałości o ich integrację, gdyż ma to przełożenie na osiągane przez firmę wyniki.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Faktura do paragonu fiskalnego

Gazeta Podatkowa nr 58 (2141) z dnia 18.07.2024 r., autor: Aleksandra Węgielska
Fakturę do paragonu na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie wykazany NIP nabywcy. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie ma prawa do sporządzenia faktury do paragonu bez NIP nabywcy (podatnika), uzupełniając ją o brakujący na paragonie NIP nabywcy.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wypis z Rejestru Zastawów Skarbowych

Gazeta Podatkowa nr 48 (2131) z dnia 13.06.2024 r., autor: Małgorzata Żujewska
Dane z Rejestru Zastawów Skarbowych, udostępniane on-line, nie mają mocy dokumentu urzędowego. Rzecz ruchoma lub prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym pozostaje „w rękach” podatnika. Może on tego mienia używać i nim rozporządzać, także zbyć. Zastaw skarbowy jest bowiem skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podatkowe ujęcie niedokończonej inwestycji

Gazeta Podatkowa nr 56 (2139) z dnia 11.07.2024 r., autor: Agata Cieśla
Prowadzenie firmy nierozerwalnie wiąże się z ponoszeniem szeregu zróżnicowanych nakładów. Dotyczą one nie tylko kosztów związanych z normalnym, codziennym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, ale również wydatków ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych. W ostatnich latach koniunktura gospodarcza bywa nieprzychylna prowadzeniu takich zadań.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki