Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT

Poradnik VAT nr 11 (515) z dnia 10.06.2020 r.
Z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązują przepisy regulujące nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, a także nowa matryca stawek VAT. Nowe regulacje prawne w tym zakresie dotyczą m.in.: ujednolicenia stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki. W związku z tym niektóre stawki zostały obniżone, m.in. na produkty pierwszej potrzeby, np. pieczywo każdego rodzaju, zupy, buliony, żywność homogenizowaną, dietetyczne środki spożywcze. Dla niektórych towarów z kolei stawka VAT wzrosła, np. na homary i ośmiornice, drewno opałowe.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zapłata za transakcję na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w VAT. Taka jest obecnie generalna zasada. Wprowadzono jednak od niej kilka wyjątków. Odpowiedzialność nie powstaje w przypadku dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelania środków na rachunek cesyjny banku czy złożenia zawiadomienia ZAW-NR. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2020 r.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opłaty wnoszone przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020 r.
Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat. Podobnie w razie pośredniczenia przez wspólnotę w opłacaniu kosztów związanych z utrzymaniem lokali, właściciele wnoszą opłaty w formie zaliczek. Wysokość zaliczek, o których mowa, jest określana szacunkowo. Zasadniczo zaliczki są płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Natomiast gdy wpłaty nie są dokonywane, wspólnota mieszkaniowa może żądać odsetek za zwłokę w zapłacie oraz dochodzić zapłaty na drodze sądowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Kontrahenci, którzy płacą w systemie podzielonej płatności, dokonują przelewu kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek bankowy albo na rachunek imienny w SKOK, natomiast kwotę VAT przekazują na tzw. rachunek VAT. Wówczas u sprzedawcy może wystąpić kumulacja środków zgromadzonych na rachunku VAT. Pomimo że środki te są jego własnością, to nie może on dysponować nimi w sposób dowolny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej – komunikat Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020 r.
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, w ramach tzw. Tarczy Finansowej można starać się o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Głównym celem programu jest zapewnienie płynności finansowej oraz ochrona miejsc pracy dla firm dotkniętych kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Pomoc obejmuje przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki