Transakcje łańcuchowe a VAT

Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 09.04.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dotychczas przepisy unijne nie zawierały regulacji dotyczących transakcji łańcuchowych. Przepisy krajowe zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o VAT opierają się natomiast na orzecznictwie TS UE. Wynika z nich, że w przypadku transakcji łańcuchowych tylko jedną dostawę należy uznać za ruchomą (i tej dostawie należy przyporządkować wysyłkę/transport), a pozostałe – za nieruchome. W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT planowane są zmiany w zakresie dostawy towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Moment zaprzestania stosowania kwoty zmniejszającej podatek u pracownika

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1053) z dnia 01.04.2020 r.
Pracodawca – jako płatnik – jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy. Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, pracodawca pomniejsza ją o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PDOF, tj. w 2020 r. 43,76 zł miesięcznie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sposoby na szybką amortyzację samochodu osobowego

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Ewelina Piotrowska
Amortyzacji auta osobowego, co do zasady, dokonuje się stosując roczną stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych w wysokości 20%. Jednak w pewnych warunkach ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania współczynnika podwyższającego tę stawkę albo indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Prawo do odliczenia VAT przez warsztat samochodowy

Poradnik VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Z zasady określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasadniczo dokumentem uprawniającym podatników do odliczania VAT są faktury dokumentujące zakupy towarów lub usług. Jak bowiem wynika z ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wydatki na noclegi, wyżywienie i dowozy pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy – interpretacja KIS

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 7 (1050) z dnia 01.03.2020 r.
Ponoszone przez pracodawcę koszty noclegów, wyżywienia, dojazdów do miejsca pracy oraz powrotu do domu pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Według organu podatkowego, prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem oraz prawidłowym udokumentowaniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki