Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?

Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik, który nieterminowo reguluje podatki, musi liczyć się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę ustala się – w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej – według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Stawki te, po wielu latach stagnacji, od kilku miesięcy systematycznie rosną.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Procedury celne przy transporcie towarów z pomocą humanitarną na Ukrainę

Poradnik VAT nr 7 (559) z dnia 10.04.2022 r.
Towary wywożone na Ukrainę mogą mieć status towaru unijnego (dopuszczonego do obrotu na terenie Unii Europejskiej) lub status towaru nieunijnego (niedopuszczonego do obrotu w UE) i dla obu tych przypadków stosowane są różne procedury celne. W odniesieniu do transportu towarów unijnych uproszczono procedurę odpraw przez drogowe przejścia graniczne w Dorohusku i Korczowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zapłata za usługę bonem turystycznym – skutki w VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022 r.
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, m.in. przedpłatę, zaliczkę, zadatek, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej usługi organizacji wypoczynku dzieci powoduje zatem powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Nie ma tu znaczenia fakt, że zaliczka zostanie zapłacona poprzez zrealizowanie bonu turystycznego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kto reprezentuje podatnika przed sądem administracyjnym?

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnicy mają prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego wydawane przez organy podatkowe decyzje, postanowienia czy indywidualne interpretacje podatkowe. W postępowaniu sądowoadministracyjnym mogą korzystać z pomocy pełnomocników. Podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mają prawo ubiegać się o wyznaczenie im adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?

Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 09.05.2022 r., autor: Aleksandra Węgielska
W sytuacji gdy sprzedawca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny. W praktyce zdarza się, że z uwagi na popełniony błąd w stawce VAT podatnik musi skorygować wartość sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie. Problem powstaje, gdy podatnik zawyżył stawkę VAT i chce ją skorygować.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki