Wydatki na zakup owoców dla pracowników są kosztami uzyskania przychodów – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019 r.
Wydatki na zakup owoców dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie świadczenie nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika, jeśli niemożliwe jest zindywidualizowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.251.2019.2.AWO.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zakup niskocennych środków trwałych do działalności sezonowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019 r.
Jeżeli podatnik zakupi środek trwały o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł z zamiarem jego wykorzystania w działalności sezonowej, to będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu jego oddania do używania albo w miesiącu następnym, podobnie jak w przypadku środków trwałych używanych przez cały rok.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Split payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Jednak do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie. Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników będzie obowiązkowa.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Forma złożenia NIP-8

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników (ustala się go zasadniczo według adresu siedziby podmiotu). Zgłoszenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. NIP-8 przesyłany przez internet musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę posiadającą ważne i zgłoszone w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo UPL-1.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Poradnik VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019 r.
Już od 1 kwietnia 2020 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (dotyczy VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców, ale od 1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki