Wydanie paragonu fiskalnego kupującemu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych są, co do zasady, obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż w takich przypadkach dokumentują paragonem fiskalnym. W sytuacji gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sprzedaż rzeczy prywatnych na gruncie pdof

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020 r., autor: Agata Cieśla
Dzięki specjalnym platformom internetowym handel rzeczami używanymi poza działalnością gospodarczą cieszy się dużą popularnością. Odzież, artykuły dla dzieci, artykuły sportowe, kosmetyki, meble, sprzęty AGD czy samochody – zbywane przedmioty są zróżnicowane. Dokonując transakcji sprzedaży na gruncie prywatnym, trzeba mieć świadomość, że nie zawsze taka transakcja pozostaje neutralna w podatku dochodowym. W ustawowo określonych okolicznościach kwoty uzyskane z takiej sprzedaży podlegają bowiem opodatkowaniu pdof
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

VAT przy wykupie samochodu osobowego z leasingu

Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 r., autor: Aleksandra Węgielska
Podatnicy użytkujący samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego na zakończenie tej umowy mogą zasadniczo wybrać, czy dokonują wykupu samochodu na cele firmowe, czy na cele prywatne, tj. na cele osobiste podatnika. W zależności od tego, jaką podejmą decyzję ma ona wpływ na dalsze rozliczenie VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ulga termomodernizacyjna – moment poniesienia wydatku

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020 r.
Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy w 2019 r. ponieśli wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), co do zasady mają prawo do ulgi termomodernizacyjnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kto odpowiada za błędy w zeznaniu PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Sankcje karne skarbowe za przedłożenie nierzetelnego zeznania podatkowego grożą osobie, która je sporządziła, a więc nie zawsze podatnikowi. Odpowiedzialność podatkową – niezależnie od odpowiedzialności karnej skarbowej – ponosi jednak zawsze podatnik. Błędne zeznanie podatkowe można skorygować
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki