Składanie deklaracji VAT w OSS w procedurze unijnej

Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 lipca 2021 r. procedura MOSS została rozszerzona i stała się punktem kompleksowej obsługi (OSS). Podatnik, który chce skorzystać z procedury unijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, w tzw. państwie członkowskim identyfikacji (gdzie podatnik posiada siedzibę działalności).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ulgi w ramach programu Podatnik Bezgotówkowy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021 r.
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o pracach nad nowym programem dla przedsiębiorców o nazwie Podatnik Bezgotówkowy, który ma wejść w życie z początkiem 2022 r. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Przedsiębiorcy dostaną możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów, tj.: Pakietu SILVER, czyli ulgi na terminal w podatku dochodowym lub Pakietu GOLD, czyli ulgi na terminal i szybszy zwrot VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji oraz planowane zmiany w tym zakresie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021 r.
Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w odpowiednich okresach rozliczeniowych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w terminie późniejszym. Mianowicie, jeżeli podatnik nie dokona odliczenia VAT w obowiązujących terminach, to generalnie może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do tego obniżenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Procedura unijna One Stop Shop

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Dzięki MOSS podatnicy unikali rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie UE, w którym miało miejsce świadczenie usług. MOSS miał charakter fakultatywny i dostępny był dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE (tzw. procedura unijna) oraz dla przedsiębiorców niemających siedziby w UE (tzw. procedura nieunijna). Z dniem 1 lipca 2021 r. MOSS uległ rozszerzeniu i stał się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS), obejmującym szereg innych transakcji B2C.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podmioty wykonujące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób – ostrzeżenie MF

Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Dokonywanie podziału usługi pośrednictwa w przewozie osób przy udziale utworzonych w tym celu międzynarodowych, złożonych struktur gospodarczych – czego skutkiem jest ominięcie krajowych obowiązków zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym – może zostać uznane za nadużycie prawa. We wszystkich przypadkach, w których zostanie stwierdzone nadużycie prawa, organy podatkowe będą prowadziły odpowiednie działania zmierzające do przedefiniowania dokonanych transakcji i wyegzekwowania należnych kwot podatku VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki