Ostateczna decyzja Rady UE w sprawie obowiązkowego split payment

Poradnik VAT nr 6 (486) z dnia 20.03.2019 r.
Od 1 lipca 2018 r. czynni podatnicy VAT, którzy otrzymują fakturę dokumentującą nabycie towaru czy usługi, mogą dokonać płatności należności z tej faktury w systemie tzw. podzielonej płatności (split payment). Aktualnie sposób dokonania płatności za nabywane towary czy usługi zależy wyłącznie od woli nabywcy. Nie ma w tym przypadku znaczenia co jest przedmiotem transakcji. To on decyduje, czy płatność za nabywane towary i usługi będzie wykonana przelewem tradycyjnym, czy też przy użyciu komunikatu przelewu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

PCC od nabycia nieruchomości w przetargu od syndyka

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r.
Transakcja polegająca na nabyciu udziału w nieruchomości od syndyka w toku postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie jego cena. Wartość na potrzeby PCC określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Rozliczenie małżonków w ramach usługi Twój e-PIT

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Jeżeli małżonkowie wspólne zeznanie podatkowe za 2018 r. sporządzają na formularzu PIT-37, mogą je złożyć z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Administracja skarbowa przygotowała w ramach tej usługi indywidualne rozliczenia PIT-37 za 2018 r. Opcję opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem można natomiast wybrać po zalogowaniu się do zeznania podatkowego na Portalu Podatkowym. Tylko jeden z małżonków składa swoje rozliczenie udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT jako wspólny PIT-37 za 2018 r. Druga osoba nie musi wówczas logować się i odrzucać swojego udostępnionego zeznania podatkowego – zostanie ono automatycznie anulowane.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019 r.
W przypadku środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny, korzystającej ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (przy zachowaniu zasady kontynuacji amortyzacji) jedynie wówczas, gdy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sporządzenie zbiorczej faktury korygującej w świetle VAT

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki