Zapłata zaliczki a obowiązek zastosowania MPP

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021 r.
Podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Przepis ten należy stosować także w przypadku wpłacania zaliczek. O tym, czy powstaje obowiązek zastosowania MPP w przypadku zapłaty zaliczki, również decyduje wartość brutto faktury oraz przedmiot transakcji.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wykazywanie faktur do paragonów w pliku JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
W przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą w tym samym okresie rozliczeniowym, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego z oznaczeniem „RO”, wraz z fakturą z oznaczeniem „FP”. Faktura taka nie zwiększa wartości sprzedaży i VAT należnego w tym okresie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zapewnienie noclegów zagranicznym zleceniobiorcom z podatkowymi kosztami – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021 r.
Koszty poniesione na zapewnienie miejsc noclegowych zleceniobiorcom stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.152.2021.4.ŚS.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Urzędnicy mogą wielokrotnie przedłużać termin zwrotu VAT

Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku powinno być doręczone podatnikowi przed upływem poprzednio obowiązującego terminu. Przedłużenie musi mieć charakter ciągły. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku doręczone z opóźnieniem eliminuje z obrotu wydane po nim kolejne postanowienia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Nabycie używanego środka trwałego a zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021 r.
Indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej jest możliwe, jeżeli zakupione urządzenie (po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji podatnika) podlega sklasyfikowaniu w grupie 3-6 lub 8 KŚT, a przed jego nabyciem było wykorzystywane przez okres co najmniej 6 miesięcy przez inny podmiot. W zależności od wartości urządzenia stawka amortyzacyjna może wynieść od 20% do 50%.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki