Rozszerzony katalog podmiotów rozliczających obowiązkowo VAT

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Od 1 września 2019 r. zacznie obowiązywać część przepisów nowelizacji ustawy o VAT uchwalonej w dniu 4 lipca 2019 r. (tzw. pakiet zmian uszczelniających system VAT). Od tego dnia zostanie rozszerzony wykaz podatników, którzy nie będą mieli możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zastosowanie błędnej stawki VAT przez sprzedawcę

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Generalnie sprzedawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki VAT dla sprzedawanego towaru czy wykonywanej usługi. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik przy sprzedaży zastosuje błędną stawkę VAT. Jeżeli podatnik zastosował na fakturze zawyżoną stawkę VAT, np. 23% zamiast 8%, powinien dokonać korekty podatku należnego w oparciu o art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT. Przepisy o VAT nie wskazują natomiast zasad rozliczania korekt w sytuacji, gdy podatnik jest zobowiązany do podwyższenia kwoty podatku VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zbiorcza faktura dokumentująca sprzedaż towarów – kurs waluty obcej i różnice kursowe dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 22 (1029) z dnia 01.08.2019 r.
Za moment powstania przychodu – w przypadku sprzedaży towarów – uważa się generalnie dzień wydania towaru, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Ta z czynności, która wystąpi jako pierwsza (wydanie towaru, wystawienie faktury, uregulowanie należności), wyznaczy moment powstania przychodu podatkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podatek zapłacony za zagranicznego kontrahenta jako koszt podatkowy – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (493) z dnia 01.07.2019 r.
Płatnik, który poprzez ubruttowienie należności wypłacanej zagranicznemu kontrahentowi poniósł ciężar podatku u źródła, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek zapłacony za kontrahenta, pod warunkiem, że spełnia on przesłanki z art. 15 ust. 1 updop. Przy tym nie ma znaczenia, czy do zapłaty tego podatku płatnik był zobligowany postanowieniem umowy zawartej z kontrahentem, czy też w umowie nie było wyraźnego nałożenia na niego takiego obowiązku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 maja 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Dodatkowe oznaczenia na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 01.08.2019 r., autor: Małgorzata Smolnik
Podatnicy VAT mają obowiązek prawidłowego dokumentowania transakcji. Podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym jest faktura, która może mieć formę papierową lub elektroniczną, zawierająca dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W przypadku gdy faktury dokumentują niektóre transakcje bądź też wystawiane sąprzez pewną grupę podatników, muszą zawierać szczególne oznaczenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki