Powrót do zwolnienia z VAT w 2020 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020 r.
W ustawie o VAT przewidziano możliwość powrotu do podmiotowego zwolnienia z VAT. Mianowicie podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej jednak niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, pod warunkiem, że wartość sprzedaży u danego podatnika nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 200.000 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Przedsiębiorcy bez szans na zdjęcie blokady konta bankowego

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Rośnie liczba blokad rachunków bankowych stosowanych w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Czas ich trwania może wynieść do 72 godzin, ale dozwolone jest przedłużenie tego okresu do 3 miesięcy. Podmioty, których konta są blokowane, nie mają praktycznie szans na zakwestionowanie tych działań.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Fiskus może ukarać za utrudnianie kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Podatnik kontrolowany przez urząd skarbowy ma obowiązek udostępnić dokumentację rachunkową, sporządzić na własny koszt przekłady dokumentów obcojęzycznych, udzielić wyjaśnień itp. Za utrudnianie kontroli podatkowej grozi kara porządkowa do 2.800 zł. Podatnik naraża się także na odpowiedzialność karną skarbową i grzywnę do prawie 25.000.000 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zapłata podatku w ryczałcie ewidencjonowanym

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 r., autor: Agata Cieśla
Podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym należny zryczałtowany podatek dochodowy zobowiązani są obliczać samodzielnie i bez wezwania wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego. Zasadniczo wywiązują się z tej powinności w systemie wpłat miesięcznych. Jeżeli jednak spełnią ustawowo określone warunki, wówczas mogą zmniejszyć częstotliwość ich dokonywania i regulować ten podatek co kwartał.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wysokie sankcje dla wystawców i nabywców faktur do paragonów bez NIP

Poradnik VAT nr 1 (505) z dnia 10.01.2020 r.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT (czyli fakturę do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy potwierdzonej paragonem na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej niezawierającym NIP nabywcy), organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki