Rządowy program Polski Ład zreformuje podatek dochodowy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021 r.
Rząd opracował nowy program społeczno-gospodarczy będący odpowiedzią na rzeczywistość postcovidową, w którym przedstawił liczne zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego. Duże zmiany zaplanował również w sferze podatku dochodowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – VAT i PIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021 r.
Sprzedaż budynku, o którym mowa w pytaniu, może być zwolniona z VAT. W związku z jego sprzedażą przychód podatkowy w PIT nie powstanie. Generalnie sprzedaż budynków mieszkalnych opodatkowana jest stawką 8% (dotyczy budynków, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2), a użytkowych – 23%. Niemniej jednak trzeba pamiętać o ustawowych zwolnieniach z VAT, które dotyczą wszystkich rodzajów budynków (tj. zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Podatek od wartości dodanej a przychód u ryczałtowca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021 r.
U osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlegają przychody, o których mowa art. 14 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym artykułem, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Jak sprawdzić informacje o zastawie skarbowym?

Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na ruchomości lub zbywalnym prawie majątkowym podatnika w celu zabezpieczenia spłaty podatków. Rejestr Zastawów Skarbowych jest udostępniany bezpłatnie on-line na Portalu Podatkowym. Zainteresowani mogą uzyskać z niego wypis za 50 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

WSTO od 1 lipca br.

Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 r., autor: Aleksandra Węgielska
Nowelizacja ustawy o VAT, której przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 r., uchyliła pojęcia „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju” oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadzona została definicja wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz odpowiednie zmiany w przepisach związane z tym rodzajem sprzedaży.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki