Planowane zmiany w zakresie stawki VAT na książki – odpowiedź na interpelację poselską

Poradnik VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019 r.
Przedmiotem interpelacji poselskiej nr 28625 była kwestia prawidłowego opodatkowania podatkiem VAT książek i czasopism wskutek planowanego odejścia od oznaczania ich stosowanymi symbolami ISBN i ISSN. W odpowiedzi podkreślono, że: „(…) procedowany projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką podatku (obecnie 23%) wydawnictw, które nie są oznaczone stosownym symbolem ISBN/ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji. (…)”
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ceny transferowe – obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019 r.
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczył tych podatników, u których uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody lub poniesione koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły równowartość 2.000.000 euro. Tym samym, z obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych przepisy te wyłączały podmiotowo podatników charakteryzujących się stosunkowo niewysokimi obrotami, nieprzewyższającymi wyżej wskazanej wartości.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Nagrody otrzymane przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 7 (1014) z dnia 01.03.2019 r.
Nagroda rzeczowa otrzymana przez spółkę jawną w ramach sprzedaży premiowej stanowi jej przychód z działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników przychód z tego tytułu określa proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku spółki. Jeżeli nagroda rzeczowa zostanie przekazana przez spółkę jawną jednemu ze wspólników na jego prywatne potrzeby, to naszym zdaniem, przekazanie takie będzie stanowiło darowiznę, która jest neutralna w zakresie PIT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sfinansowanie noclegu oddelegowanemu pracownikowi generuje u niego przychód – wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (485) z dnia 01.03.2019 r.
Ponoszenie wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie tego pracownika, ponieważ umożliwia mu zapewnienie właściwych warunków socjalnych, które powinien sfinansować z uzyskiwanych dochodów. Zatem to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Wydatki ponoszone na zapewnienie noclegów pracownikowi w miejscu wykonywania przez nich pracy będą stanowić u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Duplikat faktury a ulga na złe długi – termin odliczenia VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019 r.
Jeżeli podatnik nie odliczył VAT z faktury pierwotnej, a termin na ewentualną korektę VAT w ramach ulgi na złe długi już upłynął, podatnik powinien wstrzymać się z odliczeniem VAT z duplikatu faktury do czasu, aż dokona zapłaty. Tu jednak warto zaznaczyć, że jeżeli strony wydłużają termin płatności przed upływem terminu zobowiązującego do stosowania ulgi na złe długi (czyli przed terminem zobowiązującym do korekty odliczonego VAT), ulgę na złe długi należy stosować uwzględniając nowy termin płatności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki