Nowa ulga podatkowa – ulga termomodernizacyjna

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 01.01.2019 r.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., wprowadziła nową ulgę podatkową, zwaną ulgą termomodernizacyjną. Ma ona zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. W ramach ulgi odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opłaty bankowe w kosztach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019 r., autor: Agata Cieśla
Gdy kredyt bankowy będzie źródłem finansowania zadań inwestycyjnych, to zarówno koszty jego ubezpieczenia, prowizja bankowa, jak również inne opłaty związane z jegoi uruchomieniem i obsługą, którei zostaną naliczone do momentu oddania środka trwałego do używania, zwiększą jego wartość początkową. Pozostała ich część, tj. ta opłacana już po dodaniu środka trwałego doi używania, stanowi koszty w momencie zapłaty. Natomiast przy kredycie przeznaczonym na bieżącą działalność firmy bankowe opłaty i prowizje, jako tzw. koszty pośrednie, obciążają koszty podatkowe w dacie poniesienia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Duplikat faktury – odliczenie VAT i ujęcie w JPK_VAT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019 r.
Jeżeli nabywca nie otrzymał pierwotnej faktury, wówczas duplikat traktowany jest jak oryginał faktury. Nabywcy przysługuje więc prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on duplikat faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (przy założeniu istnienia związku zakupu z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT oraz jeżeli nie występują przesłanki wykluczające prawo do odliczenia VAT).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Brak zaświadczenia i wpisu w dowodzie rejestracyjnym

Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019 r., autor: Aleksandra Węgielska
Zdaniem organów podatkowych odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem w firmie samochodów dotyczy tych pojazdów, w przypadku których podatnik przeprowadził dodatkowe badanie techniczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem i posiada odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym. Jednak sądy administracyjne prezentują inne stanowisko.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Sposoby na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

Gazeta Podatkowa nr 12 (1574) z dnia 11.02.2019 r., autor: Małgorzata Żujewska
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma niwelować korzyści podatkowe uzyskane w wyniku sztucznych działań sprzecznych z przedmiotem lub celem przepisów podatkowych. Przed jej stosowaniem chroni opinia zabezpieczająca. Od niedawna istnieje możliwość cofnięcia skutków unikania opodatkowania po uzgodnieniu warunków z Szefem KAS.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki