Dzierżawca nie płaci podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 06.05.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Fakt posiadania zależnego eliminuje możliwość przypisania takiemu posiadaczowi statusu podatnika podatku od nieruchomości. Z przyjętej przez ustawodawcę definicji posiadacza samoistnego rzeczy (jest nim ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel) można wyprowadzić wniosek, że dla przyjęcia samoistności posiadania konieczne jest wykonywanie przez posiadacza czynności faktycznych wskazujących na samodzielny, rzeczywisty i niezależny od woli innej osoby stan władztwa. Wszystkie dyspozycje posiadacza powinny zatem swą treścią odpowiadać dyspozycjom właściciela.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opodatkowanie należności cudzoziemców zatrudnianych sezonowo

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019 r., autor: Agata Cieśla
Sezon wakacyjny, w którym większość pracowników wykorzystuje swoje urlopy wypoczynkowe, to dla pracodawców trudny czas. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy część z nich decyduje się na sezonowe zatrudnianie cudzoziemców. Od formy tego zatrudnienia uzależniony jest sposób opodatkowania wypłacanych tym osobom należności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wydatki na samochód przeznaczony do odsprzedaży

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 16 (1023) z dnia 01.06.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej (np. zakup paliwa) – jeśli samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (wydatki te obejmują również niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego).
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ryczałt za wykorzystywanie służbowego samochodu do celów prywatnych zawiera koszty paliwa – wyrok NSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Ryczałt z tytułu nieodpłatnego użytkowania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa zakupionego do tego samochodu przez pracodawcę. Tak wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 3642/16.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Ubezpieczenia i odszkodowania w firmowym rachunku podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019 r., autor: Agata Cieśla
Ponoszenie różnego rodzaju strat wpisane jest w prowadzenie działalności gospodarczej. Aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne i nie zakłócały ciągłości funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy wydatkują środki pieniężne na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy ona zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i osobowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki