Deklaracja roczna PIT-4R

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 r., autor: Renata Kościuszko
Deklarację PIT-4R składa się do urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach na podatek pobranych przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Składają ją płatnicy, którzy pobrali zaliczki na podatek m.in. od należności pracowniczych, umów zlecenia, umów o dzieło, rent czy emerytur.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Nowe kasy rejestrujące

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 r., autor: Aleksandra Węgielska
We wrześniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt zmian do ustawy o VAT. W projekcie tym przedstawiano przepisy, które mają wprowadzić system kas on-line. W dniu 19 grudnia 2017 r. pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Co przewiduje najnowszy projekt Ministra?
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kolejne zwolnienia w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Kinga Romas
Przedsiębiorcy będący w szczególności właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości ponoszą również wydatki z tytułu opłacania podatku od nieruchomości. W praktyce przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zazwyczaj odprowadzają podatek od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Ustawodawca przewidział katalog podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Od 2018 r. został on rozszerzony o żłobki i kluby dziecięce.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018 r.
W przypadku, gdy zostało wydane postanowienie o nieściągalności dotyczące tylko jednej wierzytelności, to Wnioskodawca nie może na tej podstawie zakwalifikować pozostałych wierzytelności posiadanych wobec tego samego Dłużnika do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ każda z nich, aby być uznana za nieściągalną, powinna być udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zasady sporządzania przez płatników informacji PIT-11

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018 r., autor: Ewelina Piotrowska
Informacja PIT-11 wystawiona przez płatnika na rzecz podatnika stanowi podstawę do sporządzenia zeznania rocznego. Zawiera bowiem dane dotyczące wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek. Wartości te są niezbędne podatnikowi dla prawidłowego rozliczenia się za dany rok podatkowy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki