Termin rozpatrzenia wniosku podatnika

Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
Urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego rozpatrywany jest w toku postępowania podatkowego. Urząd skarbowy bada, czy istnieje przynajmniej jedna z przesłanek zawarcia układu ratalnego, tj. ważny interes podatnika lub interes publiczny. Postępowanie podatkowe prowadzone przez urząd skarbowy powinno zakończyć się zasadniczo w ciągu miesiąca od jego wszczęcia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zaliczka przy świadczeniu niepieniężnym

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018 r., autor: Agata Cieśla
Coraz więcej firm, w celu zwiększania efektywności pracy, wdraża różne pracownicze programy motywacyjne. Pracownicy, którzy spełniają określone kryteria uzyskują przewidziane w nich, często wartościowe, nagrody niepieniężne. Nagrody te stanowią dla pracownika przysporzenie majątkowe, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Przedłużenie terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – praktyczne wskazówki resortu finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
Podatnicy CIT oraz PIT, którzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu, nie załączają do składanego zeznania oświadczenia (…). Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego (…). Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży złomu

Poradnik VAT nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
Obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów objętych odwrotnym obciążeniem ustala się w sposób ogólny czyli generalnie z chwilą dokonania przez sprzedawcę dostawy towarów. Jeśli jednak przed dostawą towarów nabywca wpłaci sprzedawcy zaliczkę lub ureguluje całą należność, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w momencie otrzymania zapłaty, w odniesieniu do wpłaconej kwoty.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Zasady odliczania straty z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018 r.
Przychody uzyskiwane w ramach własnej działalności gospodarczej oraz z tytułu udziału w spółce osobowej zaliczane są do tego samego źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Zatem podatnik może w ramach tego samego źródła przychodów odliczyć stratę. Natomiast najem prywatny stanowi inne źródło przychodów. Zatem strata z tego najmu nie może być odliczona od dochodu z działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki