Wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną w dni objęte zwolnieniem lekarskim

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 01.07.2019 r.
Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Biorąc pod uwagę charakter stosunku pracy (jego ekwiwalentność), a także fakt, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia należy stwierdzić, że nie można pracownika go pozbawić, nawet jeżeli zwolnienie lekarskie obejmie dzień wykonywania pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Gromadzenie dokumentów w aktach osobowych założonych przed 1 stycznia 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 r., autor: Agata Barczewska
Od 1 stycznia 2019 r. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych odbywa się na nowych zasadach. Wiele dokumentów – w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego – zmieniło miejsce ich przechowywania. Nie oznacza to jednak konieczności porządkowania „starych” akt osobowych, założonych przed 1 stycznia 2019 r. i kontynuowanych po tym dniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Uprawnienia urlopowe pracownika w roku debiutu zawodowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019 r.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (tzw. urlop cząstkowy). Hipoteza tej normy wskazuje na pierwszy rok pracy, czyli pierwsze 12 miesięcy pracy, przy czym 12-miesięczny okres wystąpi tylko wtedy, gdy pracownik pierwszą pracę w życiu podjął 1 stycznia. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zlecenie kontroli pracowników na zwolnieniu lekarskim

Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Pracodawca/zleceniodawca wypłacający zasiłki swoim ubezpieczonym (pracownikom/osobom zatrudnionym na umowę zlecenia) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez tych ubezpieczonych zwolnienia od pracy. Może dokonywać tych kontroli osobiście lub też upoważnić do ich przeprowadzenia inne osoby. Zdarza się, że taka kontrola zlecana jest do wykonania zewnętrznemu podmiotowi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wykorzystywanie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w praktyce kadrowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019 r.
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W razie zatrudnienia na część etatu, uprawnienie udzielane na godziny podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, a wynikającą z przeliczenia niepełną godzinę zaokrągla się w górę, do pełnej godziny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy