Zasady udzielania zaległego urlopu

Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 03.09.2020 r., autor: Agata Barczewska
Generalnie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane w ramach tego roku kalendarzowego, za który przysługują. Wielu pracodawców określa terminy wykorzystania urlopów w planie urlopowym, uzgadnianym z pracownikiem. Mimo dużej swobody w planowaniu urlopowego wypoczynku, nie może on jednak przekroczyć pewnych granicznych terminów wyznaczonych przez Kodeks pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020 r.
Katalog przyczyn skutkujących przerwaniem urlopu nie może być dowolnie rozszerzany (jest on zamknięty). Przy czym urlop przerywa każda, nawet 1-dniowa absencja spowodowana jedną z wymienionych okoliczności (np. jednodniowa niezdolność spowodowana chorobą). Wśród przyczyn przerywających urlop nie wymieniono kwarantanny wprost. Jest to jednak klasyczne odosobnienie w związku z chorobą zakaźną i to bez względu na to, czy pracownik zachoruje na COVID-19, czy nie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 r., autor: Agata Barczewska
W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają jednak powierzenia pracownikowi dodatkowej pracy w ramach tej samej lub innej umowy o pracę. Jeżeli dodatkowe obowiązki mają być wykonywane na podstawie dotychczasowej umowy, konieczne jest dostosowanie jej treści do nowych zadań.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zadania i rola inspektora ochrony danych w firmie i instytucji w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Czas epidemii zweryfikował działalność wielu firm i instytucji, takich jak urzędy, szkoły czy uczelnie. Duża ich część musiała przewartościować swoje działania i nauczyć się pracować zdalnie lub przyspieszyć proces informatyzacji. Czynności te niewątpliwie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, co powoduje konieczność objęcia ich jeszcze większą ochroną. Pojawiły się również zupełnie nowe problemy, jak np. dopuszczalność mierzenia temperatury lub kierowania pracowników na badania w związku z pandemią. W tych aspektach działalność inspektora ochrony danych i jego funkcja doradcza mogą okazać się nieocenione.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie organizacji pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020 r.
W razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia za okres do miesiąca, lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy