Czas pracy i wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego przy przewozach regularnych osób

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 r.
Kierowcy zatrudnieni przy przewozach regularnych osób mają przeważnie w każdej dniówce zaplanowaną dłuższą lub krótszą przerwę, przypadającą pomiędzy porannym i popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na tę specyfikę pracy popularność wobec przedstawicieli tej grupy kierowców zyskały systemy przerywany oraz mieszany, pozwalające na wyłączenie z czasu pracy jednej – najdłuższej z zaplanowanych w danym dniu przerw.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 07.01.2019 r., autor: Łukasz Wilmiński
Przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi obowiązują od dwóch lat, zatem strony umowy zlecenia, a także przedsiębiorcy zdążyli już oswoić się z tymi regulacjami. Nie oznacza to jednak, że stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie wywołuje wątpliwości w praktyce. Warto pamiętać także, że minimalna stawka na zleceniu w 2019 r. wynosi 14,70 zł.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Uprawnienia pracodawcy i pracownika po przedstawieniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018 r.
Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba legitymująca się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zmiana zasad ochrony przed potrąceniami dla zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 r., autor: Agata Barczewska
Ochrona przed potrąceniami generalnie przysługuje wynagrodzeniu ze stosunku pracy. Jej przejawem jest wymóg stosowania górnej granicy potrąceń i kwoty wolnej od potrąceń. Oba te instrumenty ochrony przewidziane są w Kodeksie pracy, który, co do zasady, nie dotyczy osób zatrudnionych w ramach umów prawa cywilnego. Od 1 stycznia 2019 r. zakres stosowania tego Kodeksu wobec pracowników cywilnoprawnych ulegnie jednak rozszerzeniu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawcy tworzący w danym roku zakładowy fundusz świadczeń socjalnych są zobowiązani do jego korekty w końcu roku. Wynika to zarówno z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak i z rozporządzenia dotyczącego ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Fundusz.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy