Opłacenie godzin nadliczbowych powstałych w związku z usuwaniem awarii

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Liczba godzin nadliczbowych w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej nie jest określona przepisami Kodeksu pracy ani w skali doby, ani roku. Ze względu na rodzaj przyczyn uzasadniających stosowanie pracy w godzinach nadliczbowych, praca ta powinna być kontynuowana aż do skutku, a więc do zakończenia akcji ratowniczej albo usunięcia awarii.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Noworoczne nieobecności a wymiar urlopu

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018 r., autor: Agata Barczewska
W okresie zatrudnienia mogą wystąpić różne nieobecności, takie jak urlop wychowawczy, bezpłatny czy inne okresy niewykonywania pracy. Niektóre z tych nieobecności mogą spowodować redukcję wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok. Sposób ustalenia proporcjonalnego wymiaru urlopu zależy od tego, w jakim momencie roku kalendarzowego wystąpiła absencja.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Absencje w dniu wolnym udzielonym za święto

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 08.01.2018 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawcy zatrudniający pracowników w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku mają obowiązek udzielenia pracownikom za sobotę, w którą przypada święto, innego dnia wolnego od pracy. Dzień ten musi przypadać w tym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Zdarza się jednak, że w tak wyznaczonym dniu pracownik jest chory lub wystąpił o urlop na okres obejmujący ten dzień.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Rezygnacja z ZFŚS w zależności od stanu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 04.01.2018 r., autor: Agata Barczewska
W sferze pozabudżetowej decydującą przesłanką obowiązkowego tworzenia ZFŚS jest stan zatrudnienia ustalany na 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Pracodawcy z tej sfery, nawet jeżeli są zobowiązani do tworzenia Funduszu, mają jednak możliwość rezygnacji z niego. Warunkiem jest dopełnienie określonych formalności, które również zależą od liczebności załogi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 01.12.2017 r.
Posiadanie przez cudzoziemca ważnej Karty Polaka pozwala na zawarcie z nim umowy o pracę bez zarejestrowanego przez powiatowy urząd pracy oświadczenia i bez zezwolenia na pracę. (…) Karta Polaka nie upoważnia do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Polski. Brak możliwości osiedlania się w Polsce na podstawie Karty Polaka nie jest przeszkodą do zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę według prawa polskiego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy