Pensja minimalna tylko za pracę rozkładową

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Do wynagrodzenia minimalnego, które należy zapewnić pracownikowi, przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. (…) Wynagrodzenie minimalne przysługuje za pracę w granicach norm czasu pracy oraz obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Nie można więc do tego wynagrodzenia wliczać pracy pozarozkładowej lub/i przekraczającej normy czasu pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Praca ponad limit niepełnoetatowca a udzielenie czasu wolnego

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Pracą nadliczbową jest dopiero praca przekraczająca obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Ponieważ normy czasu pracy są takie same dla pracowników pełnoetatowych, jak i niepełnoetatowych, w praktyce godziny nadliczbowe przy pracy niepełnoetatowej występują dość rzadko.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Jak prawidłowo ukarać pracownika karą porządkową?

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018 r., autor: Ewa Madejek
Nałożenie na pracownika kary porządkowej musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. Dla jej skuteczności wymagane jest m.in. przestrzeganie terminów, w których możliwe jest ukaranie pracownika. Jednakże nawet od skutecznie nałożonej kary porządkowej pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 01.03.2018 r.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Cech dzieła nie posiada badanie sprawozdań finansowych. Rezultat takich czynności nie zależy od biegłego rewidenta, który je przeprowadza, lecz od danych przedstawionych przez firmę, dla której badanie jest realizowane. Same czynności nie mają natomiast żadnej indywidualnej, szczególnej cechy. Są typowe i powszechne dla biegłych rewidentów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Upadłość lub likwidacja definitywnie kończy działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Razem z nią kończą się także stosunki pracy zatrudnianych przez niego pracowników. Ustanie zatrudnienia z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy nie jest jednak automatyczne. Przedsiębiorca, niezależnie od końcowego etapu działalności swojej firmy, musi dopełnić wszystkich formalności wymaganych przez prawo pracy przy zwalnianiu pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy