Rozliczanie czasu pracy na koniec roku

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Organizacja procesu pracy może odbywać się w ramach okresu rozliczeniowego wydłużonego nawet do 12 miesięcy. W takim przypadku rozliczenie czasu pracy przesuwa się na koniec ostatniego, dwunastego miesiąca rocznego okresu. Wraz z jego upływem pracodawca powinien ustalić i rozliczyć ewentualne przekroczenia norm czasu pracy, zwłaszcza normy średniotygodniowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

„Robocze” święta dla niektórych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Większość pracowników może korzystać z wypoczynku w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Boże Narodzenie, Wielkanoc czy inne ważniejsze święta zakłady pracy są zazwyczaj zamknięte lub znacznie ograniczają swoją działalność. Są jednak wyjątki od tej zasady – w niektórych branżach praca wykonywana jest z tym samym natężeniem, bez względu na występujące święta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Kodeks pracy dopuszcza możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. W wielu firmach tak długi okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W celu wprowadzenia tego okresu rozliczeniowego pracodawca musi spełnić określone wymogi formalne, które różnią się w zależności od tego, jakimi przepisami zakładowymi objęty jest dany pracodawca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Zatrudniając pracowników mobilnych pracujących w nocy oraz w godzinach nadliczbowych pracodawca ma możliwość zastąpienia wynagrodzenia z dodatkiem za każdą nadgodzinę oraz dodatku naliczanego za każdą godzinę pracy w porze nocnej ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi pracy odpowiednio nadliczbowej i nocnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Roczna korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Odpisy na ZFŚS w ciągu roku dokonywane są na podstawie planowanej liczby zatrudnionych. Z ostatnim dniem grudnia danego roku znany jest rzeczywisty stan zatrudnienia w firmie. Sytuacja ta wymaga od pracodawcy korekty przeciętnej liczby zatrudnionych do faktycznej liczby, a także przeliczenia i ewentualnego skorygowania przekazanych odpisów na Fundusz.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy