Późniejsze odpracowanie wyjścia prywatnego nie dla wszystkich

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017 r., autor: Agata Barczewska
Czas pracy niektórych grup pracowników jest z założenia mniej elastyczny niż dla ogółu zatrudnionych. Pracownice w ciąży, pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4 czy pracownicy niepełnosprawni nie mogą przekraczać określonej liczby godzin pracy na dobę. To ograniczenie ma istotne znaczenie przy wyznaczaniu terminu odpracowania przez wskazanych pracowników zwolnienia od pracy w celach prywatnych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Jednakże wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zaświadczenie lekarskie o ciąży . a praca przy komputerze

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 31 (966) z dnia 01.11.2017 r.
Pracodawca nie musi przenosić pracownicy do innej pracy, ponieważ według aktualnego stanu prawnego pracownice w ciąży mogą świadczyć pracę przy komputerze przez 8 godzin na dobę. Musi jedynie zapewnić
jej 10-minutowe przerwy po każdych 50 minutach takiej pracy. Dokumentem poświadczającym nabycie praw związanych z rodzicielstwem może tu być wspomniane zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Za czas pracy w porze nocnej ustalonej u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje dodatek. Należny jest on za każdą godzinę takiej pracy, bez względu na to, czy jest ona wykonywana stale czy okazjonalnie. W określonych sytuacjach dodatek nocny może być zastąpiony ryczałtem. Jest on ustalany w oparciu o wynagrodzenie minimalne.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Prawo pracy, podobnie jak wiele innych dziedzin prawa, przysparza niekiedy trudności w praktyce. Wynikają one nie tylko z zawiłych regulacji, ale również z dużej ilości przepisów odrębnych normujących zatrudnienie określonych grup pracowniczych. Wobec niespójności niektórych norm prawnych i rozbieżnych opinii co do ich rozumienia oraz stosowania, szczególnego znaczenia nabierają stanowiska resortu pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy