Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez bibliotekę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 01.11.2017 r.
Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017 r., autor: Agata Barczewska
Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar są bezpośrednio powiązane z kryterium stażowym. Długość urlopowego wypoczynku zależy od posiadanego przez pracownika okresu pracy i tzw. okresów zaliczalnych. Osiągnięcie określonego w prawie pracy pułapu stażowego obliguje pracodawcę do podwyższenia wymiaru urlopu i to nawet wtedy, gdy udokumentowanie stażu urlopowego nastąpiło z opóźnieniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy