Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 r., autor: Agata Barczewska
Jednym z ogólnych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przejawem realizacji tego obowiązku może być wsparcie materialne dla dokształcającego się pracownika. W niektórych sytuacjach pracownik musi się jednak liczyć z obowiązkiem zwrotu tej pomocy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zwolnienie na dziecko do lat 14

Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018 r., autor: Ewa Madejek
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu omawiane zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Praca po 12 godzin a udzielanie urlopu

Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 02.08.2018 r., autor: Ewa Madejek
Na ustalenie wymiaru urlopu pracownika nie wpływa to, że jest on zatrudniony w systemie równoważnym po 12 godzin na dobę. Rozkład czasu pracy pracownika ma znaczenie przy udzielaniu mu urlopu. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Tylko w sytuacji, gdy pracownikowi pozostała do wykorzystania część urlopu niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy, dopuszczalne jest udzielenie urlopu na część dnia pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wynagrodzenie za pracę przypadającą w wolną sobotę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018 r.
Podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej, po przepracowaniu dobowej normy czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że wszystkie godziny pracy w tej samej dobie, przekraczające osiem godzin, będą pracą nadliczbową. Natomiast w kolejnej dobie, czyli w okresie 24 godzin od zakończenia poprzedniej doby, czas pracy jest liczony od nowa i tylko te godziny pracy, które w niej wystąpią, będą zaliczone do pracy w tej dobie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dodatek funkcyjny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 01.08.2018 r.
Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem funkcyjnym, którego wysokość i zasady przyznawania określają regulaminy sporządzone przez organ prowadzący szkołę. Zwykle stawka dodatku za wychowawstwo jest ustalana jako konkretna kwota albo określony procent wynagrodzenia zasadniczego. Przy wliczaniu tego rodzaju składniki wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się je w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu przez nauczyciela, a przeliczenia są konieczne jedynie wtedy, gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy