„Robocze” święta dla niektórych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Większość pracowników może korzystać z wypoczynku w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Boże Narodzenie, Wielkanoc czy inne ważniejsze święta zakłady pracy są zazwyczaj zamknięte lub znacznie ograniczają swoją działalność. Są jednak wyjątki od tej zasady – w niektórych branżach praca wykonywana jest z tym samym natężeniem, bez względu na występujące święta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Kodeks pracy dopuszcza możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. W wielu firmach tak długi okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W celu wprowadzenia tego okresu rozliczeniowego pracodawca musi spełnić określone wymogi formalne, które różnią się w zależności od tego, jakimi przepisami zakładowymi objęty jest dany pracodawca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Zatrudniając pracowników mobilnych pracujących w nocy oraz w godzinach nadliczbowych pracodawca ma możliwość zastąpienia wynagrodzenia z dodatkiem za każdą nadgodzinę oraz dodatku naliczanego za każdą godzinę pracy w porze nocnej ryczałtem odpowiadającym przewidywanemu wymiarowi pracy odpowiednio nadliczbowej i nocnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Roczna korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Odpisy na ZFŚS w ciągu roku dokonywane są na podstawie planowanej liczby zatrudnionych. Z ostatnim dniem grudnia danego roku znany jest rzeczywisty stan zatrudnienia w firmie. Sytuacja ta wymaga od pracodawcy korekty przeciętnej liczby zatrudnionych do faktycznej liczby, a także przeliczenia i ewentualnego skorygowania przekazanych odpisów na Fundusz.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Jednakże wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy