Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 01.12.2017 r.
Posiadanie przez cudzoziemca ważnej Karty Polaka pozwala na zawarcie z nim umowy o pracę bez zarejestrowanego przez powiatowy urząd pracy oświadczenia i bez zezwolenia na pracę. (…) Karta Polaka nie upoważnia do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Polski. Brak możliwości osiedlania się w Polsce na podstawie Karty Polaka nie jest przeszkodą do zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę według prawa polskiego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Szkolenia bhp dla pracownika biurowego

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi przed podjęciem pracy przeszkolenie w zakresie bhp oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. (…) Szkolenia okresowe odbywają m.in. pracownicy administracyjno-biurowi. Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Natomiast kolejne szkolenia okresowe pracownicy administracyjno-biurowi powinni odbywać nie rzadziej niż raz na 6 lat.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Rozliczanie czasu pracy na koniec roku

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Organizacja procesu pracy może odbywać się w ramach okresu rozliczeniowego wydłużonego nawet do 12 miesięcy. W takim przypadku rozliczenie czasu pracy przesuwa się na koniec ostatniego, dwunastego miesiąca rocznego okresu. Wraz z jego upływem pracodawca powinien ustalić i rozliczyć ewentualne przekroczenia norm czasu pracy, zwłaszcza normy średniotygodniowej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

„Robocze” święta dla niektórych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Większość pracowników może korzystać z wypoczynku w dniach ustawowo wolnych od pracy. W Boże Narodzenie, Wielkanoc czy inne ważniejsze święta zakłady pracy są zazwyczaj zamknięte lub znacznie ograniczają swoją działalność. Są jednak wyjątki od tej zasady – w niektórych branżach praca wykonywana jest z tym samym natężeniem, bez względu na występujące święta.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Kodeks pracy dopuszcza możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. W wielu firmach tak długi okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W celu wprowadzenia tego okresu rozliczeniowego pracodawca musi spełnić określone wymogi formalne, które różnią się w zależności od tego, jakimi przepisami zakładowymi objęty jest dany pracodawca.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy