Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017 r.
Firma może podać jako przyczynę wypowiedzenia zdarzenie, które ma nastąpić w przyszłości, o ile jest ono pewne i wystąpi w nieodległym czasie, gdyż w przeciwnym razie postępowanie takie może zostać uznane przez sąd pracy za podanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia, co będzie skutkowało uznaniem jej za nieuzasadnioną.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 06.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto wymagają zapewnienia bezpieczeństwa na chodnikach i dachach budynków firmowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy