Bilans urlopowy na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017 r., autor: Agata Barczewska
Koniec roku kalendarzowego to w wielu firmach gorący okres rocznych sprawozdań, bilansów i podsumowań. Wpisuje się w tę tendencję również praktyka dokonywania rocznego przeglądu stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Wprawdzie pracodawca nie jest do tego wprost zobowiązany, jednak taki przegląd pozwala na ustalenie skali ewentualnych zaległości urlopowych i stworzenie planu ich zniwelowania.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017 r., autor: Agata Barczewska
Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar są bezpośrednio powiązane z kryterium stażowym. Długość urlopowego wypoczynku zależy od posiadanego przez pracownika okresu pracy i tzw. okresów zaliczalnych. Osiągnięcie określonego w prawie pracy pułapu stażowego obliguje pracodawcę do podwyższenia wymiaru urlopu i to nawet wtedy, gdy udokumentowanie stażu urlopowego nastąpiło z opóźnieniem.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Niepunktualny pracownik. może ponieść konsekwencje

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 r., autor: Agata Barczewska
Spóźnienie do pracy traktowane jest w większości przypadków jako drobne uchybienie obowiązkom pracowniczym. Może to sprzyjać bagatelizowaniu przez pracowników takich naruszeń, tymczasem spóźnienie do pracy może być przyczyną wymierzenia kary porządkowej, a nawet rozwiązania stosunku pracy. Spóźniający się pracownik narusza bowiem jeden ze swoich podstawowych obowiązków, jakim jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017 r.
Firma może podać jako przyczynę wypowiedzenia zdarzenie, które ma nastąpić w przyszłości, o ile jest ono pewne i wystąpi w nieodległym czasie, gdyż w przeciwnym razie postępowanie takie może zostać uznane przez sąd pracy za podanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia, co będzie skutkowało uznaniem jej za nieuzasadnioną.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 06.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto wymagają zapewnienia bezpieczeństwa na chodnikach i dachach budynków firmowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy