Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Ewa Madejek
Za czas pracy w porze nocnej ustalonej u danego pracodawcy pracownikowi przysługuje dodatek. Należny jest on za każdą godzinę takiej pracy, bez względu na to, czy jest ona wykonywana stale czy okazjonalnie. W określonych sytuacjach dodatek nocny może być zastąpiony ryczałtem. Jest on ustalany w oparciu o wynagrodzenie minimalne.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Niepunktualny pracownik. może ponieść konsekwencje

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 r., autor: Agata Barczewska
Spóźnienie do pracy traktowane jest w większości przypadków jako drobne uchybienie obowiązkom pracowniczym. Może to sprzyjać bagatelizowaniu przez pracowników takich naruszeń, tymczasem spóźnienie do pracy może być przyczyną wymierzenia kary porządkowej, a nawet rozwiązania stosunku pracy. Spóźniający się pracownik narusza bowiem jeden ze swoich podstawowych obowiązków, jakim jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017 r.
Firma może podać jako przyczynę wypowiedzenia zdarzenie, które ma nastąpić w przyszłości, o ile jest ono pewne i wystąpi w nieodległym czasie, gdyż w przeciwnym razie postępowanie takie może zostać uznane przez sąd pracy za podanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia, co będzie skutkowało uznaniem jej za nieuzasadnioną.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w porze zimowej

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 06.11.2017 r., autor: Ewa Madejek
W okresie zimowym na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mają one sezonowy charakter i dotyczą skutków niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych. Przepisy z zakresu bhp wymagają w takich warunkach zapewnienia pracownikom określonej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz wydawania posiłków i napojów profilaktycznych, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponadto wymagają zapewnienia bezpieczeństwa na chodnikach i dachach budynków firmowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez bibliotekę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 01.11.2017 r.
Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy