Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

  • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenia ewidencji ryczałtu,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • obsługi kadrowo-płacowej,
  • sporządzania deklaracji do US, ZUS, GUS oraz PFRONu,
  • reprezentowania podatnika podczas kontroli,
  • sporządzania sprawozdań rocznych,
  • sporządzania wniosków o zwrot VAT z materiałów budowlanych (VZM),
  • sporządzanie zeznań rocznych.