Oferta

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPIR),
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • sporządzanie zeznań rocznych z prowadzonej działalności,
 • obsługa plików JPK,
 • przygotowanie polityki rachunkowości oraz planu kont,
 • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych.

Obsługa kadrowo – płacowa

 • sporządzanie: list płac, kartotek pracowniczych, deklaracji ZUS, deklaracji podatku od osób fizycznych PIT-4R i PIT-11,
 • Prowadzenie akt osobowych na podstawie przekazanych przez Klienta dokumentów,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, dokumentów zasiłkowych, itp.
 • przygotowanie umów zleceń,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie list obecności.