Przekazanie dokumentów finansowych spółek do KRS

Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Złożenie dokumentów finansowych do KRS przez spółki handlowe z pełną księgowością następuje wyłącznie drogą elektroniczną. Podstawowym i bezpłatnym sposobem na przekazanie sprawozdania finansowego i innych dokumentów jest złożenie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości (RDF). Przekazywanie dokumentów finansowych do KRS poprzez system RDF jest zautomatyzowane i nie wymaga udziału sądu rejestrowego i orzeczników. Dzięki temu ich złożenie do KRS jest możliwe mimo panującej pandemii koronawirusa, a sama procedura przekazywania dokumentów finansowych nie uległa zmianie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dotacja na nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
O dofinansowanie projektu ukierunkowanego na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną mogą ubiegać się podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O wsparcie mogą ubiegać się w zakresie dwóch schematów. Schemat B jest przeznaczony dla podmiotów leczniczych realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dla mieszkańców. Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Środki na rozpoczęcie działalności w pdof

Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020 r., autor: Agata Cieśla
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof. Dotacja dla bezrobotnego na uruchomienie działalności gospodarczej zwolniona jest od podatku w oparciu o przywołany przepis niezależnie od tego, czy źródłem jej finansowania są środki krajowe czy też środki unijne.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zaskarżenie uchwały wspólników przez udziałowca

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020 r., autor: Paweł Cierkoński
Udziałowiec spółki z o.o. uczestniczący w zgromadzeniu wspólników, aby zachować szansę na zaskarżenie uchwał podjętych przez zgromadzenie, powinien głosować przeciwko nim i zgłosić sprzeciw do protokołu, chyba że może zaskarżyć uchwałę jako członek organu spółki. Rozpoznając sprawę, sąd powinien zbadać czy sprzeciw spełnia wymogi warunkujące merytoryczne rozpoznanie powództwa.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Premia dla młodego rolnika i umowa zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Rolnik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników został objęty ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy zlecenia – podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia go innym ubezpieczeniem (w ZUS). Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma