Maksymalny okres finansowania wynagrodzeń w ramach projektu B+R

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Do kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorca może zaliczyć koszty wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocowych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie. Przepisy prawne, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna, nie określają jednak maksymalnego okresu finansowania wynagrodzeń pracowników w ramach projektu. W związku z tym okres ten powinien być oceniany przez wnioskodawcę przez pryzmat maksymalnego okresu realizacji projektu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wynajem prywatnych kwater w sezonie lato 2019

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Choć wciąż powstają nowe hotele i pensjonaty o wysokim standardzie, to wielu turystów nadal chętnie wybiera gospodarstwa agroturystyczne czy też po prostu nocleg w tzw. prywatnych kwaterach. Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami. O czym pamiętać, aby legalnie prowadzić taki interes?
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nowe przepisy zakazujące plastiku

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Już za dwa lata jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, dla których istnieją łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu. Nowe przepisy wpłyną nie tylko na branżę wytwarzającą plastikowe sztućce i opakowania, ale również na producentów napojów, bo plastikowe butelki będą mogły być dopuszczone na rynek tylko, jeśli nakrętki i pokrywki pozostaną do nich przymocowane. Niektóre produkty, takie jak np. chusteczki nawilżające, będą podlegały specjalnemu oznakowaniu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wsparcie na zatrudnienie telepracownika

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019 r., autor: Kinga Romas
Przez pojęcie telepracy należy rozumieć pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w opisanych powyżej warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

RODO w spółkach handlowych

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019 r., autor: Paweł Cierkoński
Spółki handlowe, w tym spółki z o.o. czy spółki jawne są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na zasadach dotyczących innych podmiotów, do których stosuje się przepisy RODO. Sporo wątpliwości może natomiast budzić przetwarzanie danych osobowych osób organizacyjnie powiązanych ze spółką, np. członków jej organów, a także zasad udostępniania tym osobom danych innych osób przetwarzanych przez spółkę.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma