Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Z początkiem lipca 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie pojawił się kolejny typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Spółka ta wyposażona jest w osobowość prawną. Musi prowadzić księgi rachunkowe. W spółce tej występuje kapitał akcyjny, który pełni jednocześnie funkcję kapitału zapasowego. Umowa spółki PSA nie podlega PCC. PSA ma wiele cech, których nie ma najpopularniejsza dotychczas spółka handlowa, tj. spółka z o.o.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Jak zweryfikować, czy przedsiębiorca dokonuje zakupu jako konsument?

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Nowe przepisy stanowią, iż przedsiębiorcy mogą przysługiwać niektóre uprawnienia konsumenckie jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego, których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej wskazanego w CEIDG. Problematyczne jednak okazuje się przy stosowaniu omawianych regulacji ustalenie, czy dany zakup ma charakter zawodowy czy też nie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wsparcie przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy

Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Ponad 58 mld euro w formie dotacji i pożyczek przeznaczono w Krajowym Planie Odbudowy na odbudowę nadwyrężonej przez pandemię koronawirusa gospodarki. Główne obszary wsparcia w KPO dotyczą odporności i konkurencyjności gospodarki, zielonej energii i zmniejszenia energochłonności, transformacji cyfrowej, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz zielonej, inteligentnej mobilności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady rejestracji w systemie e-TOLL

Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 r., autor: Kinga Romas
System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL. Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewoźnicy muszą dokonać rejestracji w nowym systemie, bowiem viaTOLL zostanie wygaszony z końcem września 2021 r.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze

Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego ZZW są również sprawy objęte porządkiem obrad ZZW, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma