Płatność kartą zbliżeniowo do 100 zł

Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 09.04.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Przedsiębiorcy, którzy mogą świadczyć usługi w czasie ogłoszonej epidemii, powinni wdrożyć wszelkie środki, które będą chronić zarówno pracowników, jak i klientów. Jednym z takich rozwiązań jest zalecenie, aby klienci do płatności wykorzystywali środki elektroniczne i płacili kartami płatniczymi, za pomocą telefonów czy smartwatchów bezdotykowo. Gotówka może być siedliskiem wirusa. Do tej pory zbliżeniowo można było płacić do wysokości 50 zł, powyżej tej kwoty konieczne było uwierzytelnienie transakcji za pomocą PIN-u.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

(Nie)ustalanie podstawy chorobowego dla młodocianego

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 02.04.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom młodocianym są identyczne, jak w przypadku pozostałych pracowników. Jedyna różnica polega na tym, że dla pracowników młodocianych nie ma gwarancji najniższej podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi, a więc także młodocianemu, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nowy model biznesowy z ekspansją na zagraniczne rynki

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
To przedsiębiorca decyduje o rodzaju pomocy (de minimis lub publicznej), jaką zastosuje do kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczącego wejścia z produktem na rynki międzynarodowe. Pod względem intensywności wsparcia i katalogu kosztów, które mogą być objęte wsparciem, atrakcyjniejsza jest pomoc de minimis.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Ochrona najemcy w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
W okresie szerzącej się epidemii prawodawca nie zapomniał o najemcach lokali, i to zarówno tych mieszkalnych, jak i usługowych. Normy zabezpieczające ich interesy zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Najemcy wywiązujący się ze swych obowiązków dotyczących w szczególności regulowania czynszu, czy prawidłowego korzystania z lokalu, nie muszą obawiać się utraty tytułu do jego używania.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Kiedy przedsiębiorca nie skorzysta z prawa do popełnienia błędu?

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 09.03.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Prawo do popełnienia błędu ma zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy (a nie w przypadku innych sfer aktywności życiowej przedsiębiorcy), w wyniku którego doszło do wszczęcia postępowania mandatowego lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma