Zabezpieczenie roszczeń z transakcji handlowych

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, weszło w życie szereg przepisów mających na celu zapobieżenie praktykom przedsiębiorców polegającym na rzeczywistym kredytowaniu swojej działalności poprzez ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty, a także nieregulowanie należności w ustalonym czasie. Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do skrócenia umownych terminów zapłaty i zwiększenia płynności finansowej wierzycieli.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez rzemieślników

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Od 1 stycznia br. rzemieślnicy mogą prowadzić działalność w innych formach prawnych niż tylko jako jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek cywilnych. To zmiany od lat postulowane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pojęcie rzemieślnika odnosi się już nie tylko do osoby fizycznej, ale także do osoby prawnej. Dodatkowo izby rzemieślnicze mogą też dopisywać tytuły czeladnicze i mistrzowskie do CEIDG.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Weksel wystawiony przez spółkę z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020 r., autor: Paweł Cierkoński
Spółka z o.o. może uczestniczyć w obrocie wekslowym. Może być wierzycielem, którego należności są zabezpieczane wystawianiem weksla, jak i sama może weksle podpisywać. Z racji działania za spółkę członków zarządu przy wystawianiu weksla in blanco i zmiany okoliczności dotyczących spółki w chwili wypełnienia weksla, podpisane pod nim osoby mogą same odpowiadać wekslowo.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Elektronizacja sprawozdawczości w zakresie odpadów

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020 r., autor: Kinga Romas
Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się może wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Niestety nie wszystkie podmioty zdążyły dokonać rejestracji. Poza tym korzystanie z elektronicznej bazy sprawia części przedsiębiorców wiele trudności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zarządzanie innowacjami i dofinansowanie szkolenia

Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorcy mają możliwość uczestnictwa w Akademii Menadżera Innowacji (AMI). Jest to program szkoleniowo-doradczy realizowany przez PARP, dotyczący zarządzania innowacjami. Dla uczestnictwa w tym programie przedsiębiorca wypełnia wniosek rekrutacyjny, który można złożyć do 31 grudnia 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI dostępnego za pośrednictwem strony internetowej PARP.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma