Ustalanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019 r., autor: Agata Barczewska
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy korzysta z szerokiej ochrony prawnej. Jednym z jej przejawów jest wymóg zapewnienia pracownikowi etatowemu wynagrodzenia za pracę na określonym ustawowo minimalnym poziomie. W każdym miesiącu wynagrodzenie przysługujące pracownikowi musi osiągnąć ten poziom.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dokumenty dla pracownika na koniec zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 r., autor: Agata Barczewska
Zarówno nawiązanie, jak i ustanie stosunku pracy, wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Na pracodawcy spoczywa m.in. wymóg wydania odchodzącemu pracownikowi określonych dokumentów. Niektóre z nich powinny być przekazane „z urzędu”, inne zaś wtedy, gdy zawnioskuje o to zainteresowany pracownik.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 r., autor: Ewa Madejek
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym podaje się informacje związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Jego treść obejmuje takie dane jak m.in.: rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, a także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zamieszcza się też w nim wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, a także podaje informacje dodatkowe.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem w związku z likwidacją pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019 r.
Ochrona stosunku pracy przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie obejmuje przy tym okresu próbnego nieprzekraczającego jednego miesiąca. Poza tym istnieją przypadki, w których jest ona uchylona. Ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem nie stosuje się w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Testy psychotechniczne dla pracowników biurowych korzystających przy pracy z samochodów służbowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019 r.
Pracodawca nie ma obowiązku automatycznego rozszerzania badań profilaktycznych pracowników, korzystających z samochodów służbowych w ramach wykonywania pracy o badania psychotechniczne. Powinności pracodawcy w tym zakresie obejmują wskazanie w skierowaniu na badania lekarskie takich pracowników, że obok zadań ściśle związanych z pracą biurową kierują oni – w ramach zajmowanego stanowiska – służbowymi samochodami osobowymi.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy