Nie można odpracować wolnego po przepracowaniu normy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020 r., autor: Agata Barczewska
Pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w systemie podstawowym, w każdym dniu roboczym tygodnia wypracowują obowiązującą ich dobową normę czasu pracy, zazwyczaj wynoszącą 8 godzin. Wydanie im polecenia podjęcia pracy po przepracowaniu pełnej dniówki oznacza wystąpienie nadgodzin z przekroczenia dobowego. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że pracownicy w inne dni okresu rozliczeniowego mieli wolne. Bilansowanie dni wolnych pracą w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy jest możliwe w systemach czasu pracy dopuszczających przedłużenie dniówki roboczej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu nabycia prawa do renty lub osiągnięcia wieku emerytalnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020 r.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Oznacza to, że wraz z uzyskaniem prawa do emerytury pracownik przestaje być chroniony przed zwolnieniem w drodze wypowiedzenia i takie oświadczenie można mu złożyć.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Świadczenie z ZFŚS dla dziecka pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020 r.
Pracodawca nie ma prawa ograniczania ustawowego kręgu osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu, do którego należą pracownicy i ich rodziny. W takim razie, gdy zatrudnia w ramach stosunku pracy oboje małżonków, każde z nich może korzystać z Funduszu na takich samych zasadach. Do kompetencji pracodawcy należy jednak ustalenie w regulaminie Funduszu zasad i warunków korzystania z ulgowych usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, a także reguł przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wpływ korzystania z urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020 r.
Jeżeli po nabyciu urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy pracownik przez co najmniej miesiąc jest nieobecny z powodów określonych w art. 1552 § 1 pkt 1 i 3-6 K.p. oraz jeszcze w tym roku powraca do pracy, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnie obniżonym. Proporcjonalnego obniżenia urlopu nie stosuje się, jeśli przed rozpoczęciem okresu obniżającego (np. urlopu bezpłatnego) pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Nadgodziny podczas podróży służbowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020 r.
Czas poświęcony na podróż służbową należy pracownikowi wliczyć do czasu pracy w ograniczonym zakresie. Jako czas pracy uważa się okres poświęcony na faktyczne wykonywanie przez zatrudnionego zleconych mu przez pracodawcę czynności. W pewnym jedynie zakresie wlicza się do niego także czas dojazdu i powrotu z miejscowości, które stanowią cel podróży (i ewentualny pobyt w tej miejscowości). Będzie tak, jeżeli przypadną one na normalne godziny pracy osoby zatrudnionej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy