Zawieszenie działalności socjalnej w okresie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020 r., autor: Agata Barczewska
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną na rzecz swoich pracowników i innych osób uprawnionych. Zazwyczaj przejawia się ona w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Czas epidemii ogłoszonej w związku z COVID-19 jest jednak bardzo trudnym okresem dla wielu firm, które są zmuszone do redukcji kosztów zatrudnienia. Sposobem na taką redukcję jest zawieszenie obowiązków związanych z działalnością socjalną, co umożliwiają przepisy wprowadzone przez tarczę 4.0.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020 r.
Pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych do PPE. Łączny okres tego zawieszenia w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie może przekroczyć 3 miesięcy, a jeżeli umowa zakładowa to przewiduje – do 6 miesięcy. Decyzję o dalszym zawieszeniu, jeśli jest to uzasadnione sytuacją finansową podmiotu, zawiera w porozumieniu z reprezentacją pracowników.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując je m.in. do pracodawców, którzy zanotowali określony spadek obrotów. Tarcza 4.0 pozwala na skorzystanie z przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu również takim pracodawcom, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020 r., autor: Agata Barczewska
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników przed zakażeniem. Została wprowadzona przez pierwszą tarczę antykryzysową, a doprecyzowana przez następne regulacje antykryzysowe, tj. przez tarczę 4.0.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa – stanowisko GIP i MRPiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 01.06.2020 r.
Resort pracy, w informacji zamieszczonej 10 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej wyjaśnił, iż władcze udzielenie pracownikowi zaległości urlopowych jest usprawiedliwione: „(…) w szczególności np. w okresie epidemii, tzn. w czasie, gdy jego zakład pracy został zamknięty zgodnie z odrębnymi przepisami lub nastąpiły inne uzasadniające okoliczności związane z epidemią (…)”. Resort zastrzega przy tym, iż nie dotyczy to urlopu bieżącego, tj. za rok 2020.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy