Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021 r.
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. (…) W razie nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 02.08.2021 r., autor: Ewa Madejek
Przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcy na przesunięcie terminu urlopu pracownika. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Dopuszczalne jest też przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę z powodu szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. W tym przypadku nie ma wymogu otrzymania zgody pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Zmiana zakładowych warunków płacowych

Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021 r., autor: Agata Barczewska
Do podstawowych zakładowych aktów płacowych należy regulamin wynagradzania i układ zbiorowy pracy. Ponieważ akty te mają bezpośredni wpływ na uprawnienia płacowe pracowników, ich zmiana w wielu przypadkach pociąga za sobą konieczność zmiany indywidualnych umów o pracę. Poza tym pracodawca musi dochować formalności wymaganych przy modyfikacji prawa zakładowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Przechowywanie prywatnego adresu e-mail byłego pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 01.07.2021 r.
Prywatny adres e-mail pracownika nie mieści się w katalogu danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać na podstawie art. 221 § 1 K.p., a pracownik obowiązek ich przedłożenia. Udostępnienie następuje tylko za zgodą pracownika (z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy), którą może wycofać w dowolnym czasie bez negatywnych konsekwencji.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Godzinowa pula urlopowa po zmianie norm czasu pracy obowiązujących pracownika z niepełnosprawnością

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021 r.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, która pracuje w obniżonych normach czasu pracy (7 godz.), jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom. Na wymiar urlopu nie ma wpływu ewentualna niepełnosprawność pracownika.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy