Wymiar urlopu zaległego po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Pracownikowi zaliczonemu m.in. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy albo częściowo – zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią. Umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wdrożenia procedur właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych poza siedzibą pracodawcy. Z taką procedurą pracownik powinien zostać zapoznany, a w razie potrzeby należy przeprowadzić w tym zakresie niezbędne szkolenie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023 r., autor: Agata Barczewska
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą sporo wątpliwości. Sporne kwestie, nieuregulowane wprost w nowych przepisach kodeksowych, są wyjaśniane w drodze stanowisk urzędowych, w tym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Podwyższenie wynagrodzenia do poziomu minimalnego w trakcie nieobecności „zasiłkowej”

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż płaca minimalna, której wzrost w czasie pobierania przez niego zasiłków chorobowych i macierzyńskich ma wpływ na wysokość najniższej podstawy wymiaru świadczenia chorobowego/macierzyńskiego. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (także macierzyńskiego) z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. Odpowiednio do tych zmian zostało znowelizowane rozporządzenie dotyczące sporządzania świadectwa pracy.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy