Fryzjerzy i kosmetyczki w nowym reżimie sanitarnym

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
„Nowa normalność”, tak Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym określają zasady funkcjonowania salonów fryzjerskich i kosmetycznych od 18 maja br. Zakłady te mogą już świadczyć swoje usługi pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa. Nowy reżim sanitarny nakłada na właścicieli takich salonów lub osoby nimi zarządzające szereg nowych obowiązków sanitarno-higienicznych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nowe możliwości funkcjonowania zarządu w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Pandemia koronawirusa przyspieszyła wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu organów m.in. spółek kapitałowych. Z końcem marca 2020 r. zmienione zostały przepisy K.s.h., dzięki którym m.in. członkowie zarządu spółki z o.o. nie muszą już spotkać się osobiście, aby podjąć uchwałę. Mogą to uczynić w szczególności w trybie pisemnym, ewentualnie w trakcie posiedzenia przeprowadzonego jako tele- czy wideokonferencja.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zawiadomienie o odwołaniu IOD w likwidowanym podmiocie

Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Podmiot, który wyznaczył inspektora, ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego powołaniu w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora. Jest również zobowiązany zawiadamiać Prezesa Urzędu o każdej zmianie danych dotyczących inspektora oraz o jego odwołaniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dofinansowanie wynagrodzeń nie dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadków obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 jest możliwe, pod warunkiem że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jej wystąpienie blokuje udzielenie pomocy publicznej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wsparcie antykryzysowe w formie pożyczek i gwarancji

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 r., autor: Jolanta Białkowska
Pomoc publiczna z funduszy europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji jest udzielana przedsiębiorcom na preferencyjnych antykryzysowych warunkach. Mogą z niej skorzystać zarówno beneficjenci, którzy mają kłopoty z realizacją swoich projektów, jak i przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii i potrzebują środków na zachowanie płynności finansowej. Wsparcie może być udzielone maksymalnie na 6 lat przy oprocentowaniu bazowym 1,84% powiększonym o marżę ryzyka kredytowego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma