Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji za 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska, Dorota Przybyszewska
W spółce w likwidacji powinno się odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników (z wyłącznie fizyczną obecnością wspólników bądź z możliwością zdalnego uczestnictwa w nim), ewentualnie niezbędne uchwały mogą być podjęte w trybie pisemnym. Niezbędne jest podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania likwidatorów z ich działalności oraz udzielenia likwidatorom absolutorium z wykonania obowiązków.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Wymogi dla praktyki Zróżnicowana struktura upraw

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi obejmuje praktykę nastawioną na zróżnicowaną strukturę upraw. Celem tej praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększenie różnorodności biologicznej. Praktyka ta polega na uprawie co najmniej trzech różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

O co zadbać, aby uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników zostały ważnie podjęte?

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Kryteria oceny tego, czy zgromadzenie wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, zależą od sposobu jego zwołania, tj. czy zostało ono zwołane z zaproszeniami czy w sposób nieformalny. Ważne jest także to, aby uchwała uzyskała wymaganą większość głosów potrzebnych do jej podjęcia.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Rejestracja firmy po działalności nierejestrowej

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć do CEIDG wniosek o wpis do ewidencji. O tym, czy może prowadzić działalność nierejestrową, decyduje kwota miesięcznego przychodu – w żadnym miesiącu nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Do końca czerwca br. minimalne wynagrodzenie wynosi 3.490 zł, a więc obecnie kwota limitu to 1.745 zł. Żeby sprawdzić, czy kwota miesięcznego przychodu mieści się w tym limicie, trzeba brać pod uwagę otrzymane oraz należne kwoty ze sprzedaży towarów bądź usług.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

„Prawo do naprawy”, czyli kolejne zmiany dla konsumentów

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Dopiero co Polska implementowała dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniły prawa konsumenta, a już trwają prace nad kolejną dyrektywą wprowadzającą zmiany w tym zakresie. Chodzi o projekt dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towaru. Celem „Prawa do naprawy” jest ułatwienie konsumentom naprawy, a nie wymiany towarów, i zwiększenie opłacalności naprawy. Większy popyt ma przełożyć się na ożywienie sektora napraw i jednocześnie zachęcić producentów i sprzedawców do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma