Wdrożenie PPK w firmie

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019 r., autor: Kinga Romas
Od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób. W celu wdrożenia PPK należy podjąć określone czynności. Przede wszystkim trzeba ustalić stan zatrudnienia. Ustawodawca przewidział wprowadzanie obowiązków w zakresie PPK etapami. Kolejność włączania pracodawców do systemu uzależniona jest od liczby zatrudnionych. Najwcześniej dokonać tego muszą najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób, a następnie co 6 miesięcy włączani będą kolejni zatrudniający.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Certyfikat jakości podstawą do przyznania punktów przy ocenie wniosku

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 09.05.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
O kolejności przyznawania pomocy na operacje realizowane w zakresie poddziałania 4.1.3 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych PROW 2014-2020 decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. (…) Nadal przysługują punkty, jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat. Nowością jest, że za spełnienie tego kryterium obecnie można otrzymać jeden punkt, a nie trzy jak to było w poprzednim naborze wniosków.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPK

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Kinga Romas
Już z dniem 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców będzie musiała wdrożyć w swoich firmach przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszej kolejności obowiązki te obejmą podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Co 6 miesięcy będą włączane kolejne grupy podmiotów. Ustawodawca przewidział też kategorie zatrudniających, których obowiązki w zakresie PPK nie obejmą.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Wypoczynek dzieci i młodzieży musi być zgłoszony i zarejestrowany w bazie wypoczynku, a wymagane dokumenty przesłane kuratorowi oświaty. Zgłoszenia dokonuje się w terminach uwarunkowanych formą wypoczynku. I tak, generalnie zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Jednak w przypadku półkolonii lub wypoczynku za granicą zgłoszenie może zostać dokonane najpóźniej na 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Sprawdzenie zasad reprezentacji spółki handlowej

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Podpisując umowę ze spółką handlową, trzeba znać sposób reprezentacji obowiązujący w spółce oraz dane osób uprawnionych do złożenia podpisów pod kontraktem. Informacje te można sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców KRS.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma