Co dalej z ważnością orzeczeń o niepełnosprawności?

Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024 r., autor: Kinga Romas
Ustawodawca po raz kolejny zdecydował się na przesunięcie w czasie terminu wygaszania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które korzystały z mechanizmu automatycznego przedłużania na mocy przepisów specustawy w sprawie COVID-19. Które orzeczenia nadal zachowały ważność? Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne? Czy wydłużenie ważności tych dokumentów oznacza możliwość korzystania z dodatkowych uprawnień?
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Obniżenie wpłaty przez pracownika a kontrola wysokości jego wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024 r., autor: Kinga Romas
Pracodawca zobowiązany jest uwzględniać deklarację w sprawie obniżenia wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane u tego pracodawcy nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Z tym że musi on weryfikować tylko wysokość wynagrodzenia osiąganego z tytułu zatrudnienia u niego. Natomiast gdy pracownik byłby zatrudniony w więcej niż jednym miejscu, kontrolowanie, czy nie przekracza ustalonego w ustawie limitu, będzie wyłącznie jego obowiązkiem.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców w I kwartale 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024 r., autor: Kinga Romas
Początek roku to czas, kiedy przedsiębiorcy muszą dokonać wielu rozliczeń, złożyć oświadczenia czy sprawozdania oraz uregulować różnego rodzaju opłaty. Część tych zobowiązań ma związek z ochroną środowiska. Jakich formalności i rozliczeń w tym zakresie należy dokonać? W jakim terminie złożyć sprawozdania i wnieść ewentualne opłaty?
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Sposoby na kłopoty z dziedziczeniem udziałów

Gazeta Podatkowa nr 12 (2095) z dnia 08.02.2024 r., autor: Paweł Cierkoński
Umowa spółki z o.o. może ograniczać wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki. Wprowadzenie do umowy postanowień tego rodzaju może być zasadne, gdy pozostali wspólnicy nie będą w stanie współpracować ze spadkobiercami zmarłego albo gdy może być kłopot z ustaleniem grona spadkobierców.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Nowości w pomocy de minimis

Gazeta Podatkowa nr 2 (2085) z dnia 04.01.2024 r., autor: Jolanta Białkowska
Od 1 stycznia 2024 r. zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis. Zmiany dotyczą zwiększenia pułapu tej pomocy z 200 tys. euro do 300 tys. euro oraz usunięcia odrębnego limitu tej pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów (100 tys. euro). Nowe uregulowania nie mają automatycznego zastosowania do przedsiębiorców, ponieważ dotychczasowe rozwiązania mogą być stosowane do końca czerwca 2024 r.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma