Wcześniejsze prowadzenie firmy za granicą a korzystanie z ulgi na start

Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek na terytorium jednego państwa członkowskiego UE podlega ustawodawstwu tego państwa. Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą np. w Niemczech, podlegał niemieckiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Po likwidacji firmy w Niemczech i rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, będzie miało do niego zastosowanie polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

„ABC rekrutacji” w wytycznych Prezesa UODO

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Proces rekrutacji niewątpliwie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy. Pracodawcy w trakcie pozyskiwania nowych pracowników powinni przede wszystkim pamiętać o tym, aby nie żądać od kandydata danych nadmiarowych, które są niepotrzebne do przeprowadzenia rekrutacji. Ponadto dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas. O zasadach przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji przypomina Prezes UODO w publikacji „ABC rekrutacji” dostępnej na stronie www.uodo.gov.pl.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady akceptacji bonów turystycznych przez przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 r., autor: Kinga Romas
Polski ustawodawca wprowadził bony turystyczne jako nowe narzędzie mające wspomóc polskie rodziny oraz ratować polską gospodarkę osłabioną pandemią koronawirusa – w tym przypadku przedsiębiorców z branży turystycznej. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego na terenie kraju. Świadczenie to wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród przedsiębiorców turystycznych, jak i samych turystów.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Świadczenie pracy w formie telepracy i pracy zdalnej w czasach koronawirusa

Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 06.08.2020 r., autor: Kinga Romas
Ze względu na epidemię koronawirusa praca zdalna, tzw. home office, stała się bardzo popularną formą świadczenia pracy. Dotychczas pracę z domu pracownicy świadczyli najczęściej w ramach telepracy. Praca zdalna, jako jedna z form wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, po raz pierwszy została uregulowana przez pierwszą tarczę antykryzysową, a doprecyzowana przez tarczę 4.0. Ogólne przepisy prawa pracy, w tym Kodeks pracy, nie normują tego rodzaju pracy, przewidują jedynie możliwość świadczenia pracy w formie telepracy, która – choć wykazuje pewne podobieństwa z pracą zdalną – nie jest jednak z nią tożsama.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Przechowywanie dokumentacji po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020 r., autor: Małgorzata Żujewska
Likwidacja firmy nie zwalnia z obowiązku przechowywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia wydłuża się jednak, jeżeli jego bieg nie rozpocznie się, np. w związku z rozłożeniem spłaty zaległości podatkowej na raty, będzie zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego, lub zostanie przerwany, np. w wyniku zajęcia składnika majątku dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma