Zawieszenie działalności uruchomionej z wykorzystaniem dotacji

Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 r., autor: Kinga Romas
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i jej negatywne skutki dla gospodarki wprowadzono nowe regulacje w zakresie prowadzenia działalności uruchomionej z wykorzystaniem dotacji. Obecnie dopuszczalne jest dokonanie zawieszenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej otwartej z wykorzystaniem dotacji. Poza tym przedsiębiorca ma również możliwość podjęcia w tym czasie zatrudnienia. Co istotne, rozwiązanie to ma zastosowanie wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Narzędzia pomocy dla przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 r., autor: Kinga Romas
W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy ponieśli i nadal ponoszą straty. Ustawodawca, mając na celu ratowanie polskiej gospodarki, w szczególności firm z sektora MŚP, po raz kolejny znowelizował przepisy specustawy w sprawie COVID-19. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2021 r. Na pomoc mogą liczyć nowe grupy przedsiębiorców.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Grant na nowe technologie a inwestycje

Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Przy założeniu, że nabycie środków trwałych (robotów przemysłowych) w ramach projektu z poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nie jest objęte pomocą de minimis, lokalizacja projektu ma wpływ na poziom dofinansowania. Jest tak dlatego, że inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu jako jedna z form początkowej (nowej) inwestycji jest objęta pomocą publiczną, tj. regionalną pomocą inwestycyjną. W związku z tym poziom dofinansowania do nich będzie uzależniony od statusu przedsiębiorcy pod względem wielkości oraz od lokalizacji inwestycji.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Jak założyć spółkę z o.o.?

Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Do założenia spółki z o.o. wystarczy zgromadzenie kapitału zakładowego w kwocie 5.000 zł i dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy spółki, powołaniem organów i uzyskaniem wpisu do KRS. Wspólnicy zakładanej spółki z o.o. mogą wybrać, czy założą ją w trybie tradycyjnym, czy S24. W pierwszym z nich mogą od początku dostosować treść umowy spółki do swoich indywidualnych potrzeb. Muszą jednak skorzystać z usług notariusza. W drugim zaś szybko i tanio można zawiązać spółkę oraz zarejestrować ją w KRS.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Informacje do udzielenia pomocy publicznej COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc rekompensującą negatywne skutki pandemii jest zobowiązany udzielić stosownych informacji podmiotowi, który odpowiada za przyznanie pomocy publicznej COVID-19. Bez względu na formę tej pomocy (dotacja, ulga podatkowa, dopłata do odsetek kredytu) i źródło jej finansowania (środki krajowe lub unijne) zasady są takie same, ponieważ służy do tego sformalizowany formularz.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma