Nowe warunki techniczne dla budynków od 1 sierpnia br.

Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Już w kwietniu 2024 r. miały wejść w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe regulacje mają na celu przeciwdziałać działaniom patodeweloperów. Zadecydowano jednak o odłożeniu wejścia w życie tych przepisów, dając czas inwestorom na dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz przystosowanie się do nowych regulacji.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zatrudnienie niemal jedynego wspólnika a uchwała SN

Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Sąd Najwyższy niedawno uznał w uchwale, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym tak jak wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Uchwała ta ani jej uzasadnienie nie dotyczą możliwości pracowniczego zatrudnienia wspólnika w jego spółce. Orzecznictwo w tej kwestii jest ukształtowane, choć w praktyce kwestie dotyczące pracowniczego zatrudnienia wspólnika w jego spółce wciąż rodzą w konkretnych sprawach spory z ZUS.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Skutki likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej VAT

Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 r., autor: Małgorzata Smolnik
Podatnicy VAT w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej niekiedy borykają się z różnego rodzaju problemami. Trudności próbują przetrwać, zawieszając działalność gospodarczą. Ostatecznie mogą stanąć przed koniecznością zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Likwidacja działalności pociąga za sobą określone obowiązki w zakresie VAT.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Różne obowiązki w spółkach handlowych związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego

Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 06.05.2024 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Spółki handlowe prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, są właśnie w okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że trwa teraz czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jeżeli w spółce funkcjonuje organ nadzoru, on wcześniej musi wywiązać się ze swoich obowiązków. Następnie dokumenty finansowe należy przekazać do KRS. Natomiast spółki jawne osób fizycznych i partnerskie, które nie muszą przestrzegać regulacji wynikających z ustawy o rachunkowości i nie czynią tego dobrowolnie, są zobowiązane poinformować sąd rejestrowy o braku powinności sporządzenia sprawozdania finansowego.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024 r., autor: Jolanta Białkowska
Pracodawca delegujący pracownika z terytorium Polski na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie, przed delegowaniem go do pracy w innym państwie członkowskim jest zobowiązany odpowiednio zaktualizować informacje o warunkach jego zatrudnienia (…). Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia może nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik został delegowany.
(czytaj wiecej – https://gofin.pl/firma/)
Source: Firma