Rozliczanie opłaty recyklingowej za torby foliowe

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019 r., autor: Kinga Romas
Z dniem 11 lutego br. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej m.in. wyjaśnienia, jak dokonać rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe. Przepisy dotyczące opłat za wydawanie foliówek obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Zatem w 2019 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy będą musieli rozliczyć pobraną od klientów w 2018 r. opłatę recyklingową.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Kontrola Sanepidu w spółce niezatrudniającej pracowników

Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej są bardzo szerokie. Prowadzi ona zarówno bieżący, jak i zapobiegawczy nadzór sanitarny. Sprawuje m.in. nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy, wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi, żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz wymogami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt i pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Kinga Romas
Przedsiębiorca rejestrując firmę w CEIDG musi podać szereg informacji, w tym m.in. dane dotyczące adresów, które będą miały związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca musi dbać, aby adresy widniejące we wpisie (dotyczące jego firmy) były aktualne. W razie jakichkolwiek zmian musi dokonać aktualizacji wpisu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady działania spółki z o.o. w organizacji

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Spółka z o.o. w organizacji stanowi etap przejściowy w powstawaniu spółki z o.o. Etap ten kończy się wpisem do rejestru przedsiębiorców albo rozwiązaniem umowy spółki. Spółka z o.o. już na etapie organizacji może podjąć działalność gospodarczą. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy spółka zawiązywana jest w trybie tradycyjnym, tj. z umową spółki zawartą w formie aktu notarialnego. Od 1 marca 2019 r. uregulowane zostaną zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Eliminowanie punktów spornych przy najmie lokali

Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019 r., autor: Łukasz Wilmiński
Wiele sporów na tle stosunku najmu powstaje na etapie rozliczeń dokonanych po zakończeniu umowy. W szczególności chodzi o rozliczenia związane z nakładami na wynajętą rzecz i kaucjami oraz kosztami robót mającymi na celu przywrócenie pierwotnego stanu lokalu. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne wykorzystujący umowę najmu powinni zawrzeć w niej rozwiązania minimalizujące potencjalne konflikty na tym tle.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma