Nie można tworzyć replik dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Z dniem 12 lipca br. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach publicznych. Wbrew opiniom, które pojawiły się na początku obowiązywania przepisów tej ustawy, nie zakazuje ona kserowania dokumentów np. dowodów osobistych. Dokonywanie kserokopii takich dokumentów jest dopuszczalne, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Intencją ustawodawcy było natomiast zakazanie dokonywania replik takich dokumentów i jest odpowiedzią na pojawiające się tzw. dowody kolekcjonerskie. Niestety użyte w ustawie sformułowania nawet wśród ekspertów wzbudzają poważne wątpliwości.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Przewozy specjalne pracowników

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 r., autor: Kinga Romas
Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewóz regularny specjalny kierowany jest do określonej grupy osób. Nie jest to przewóz ogólnodostępny, bowiem nie mogą z niego skorzystać osoby, które nie należą do uprzednio określonej przez przewoźnika grupy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów wymaga uzyskania zezwolenia. Przedsiębiorca, chcąc dokonywać przewozów pracowników do zakładu pracy i z powrotem, musi wystąpić o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na wskazanej linii komunikacyjnej.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zakupy w sieci i zwrot rozpakowanego towaru

Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 01.07.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Sprzedawca internetowy ma obowiązek zapewnić konsumentowi możliwość odstąpienia od umowy, a co się z tym wiąże zwrotu zakupionego towaru bez podawania jakiegokolwiek powodu. Łącznie cały proces może trwać aż 28 dni. Dotyczy to również produktów, co do których folia ochronna została zdjęta po dostarczeniu towaru, na co wskazuje TS UE w wyroku z dnia 27 marca 2019 r.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zawieszenie firmy w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jeżeli przedsiębiorca spełniała warunki uprawniające go do zawieszenia prowadzonej firmy, to w okresie tego zawieszenia nie będzie z działalności gospodarczej opłacać składki zdrowotnej. Zawieszenie działalności firmy powoduje bowiem, że przedsiębiorca przestaje być objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Następuje to od dnia, w którym rozpoczyna się to zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Premia na rozpoczęcie działalności tylko dla jednego z małżonków

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Nie ma możliwości, aby oboje małżonkowie otrzymali premię dla młodego rolnika tzn. każdy po 150 tys. zł. (…) Jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i każdy z nich spełnia warunki jej przyznania, pomoc może być udzielona tylko jednemu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę. Przepisy nie wyłączają ze spełnienia tego warunku małżonków, którzy posiadają rozdzielność majątkową bądź prowadzą odrębne gospodarstwa rolne (osobne numery identyfikacyjne rolników).
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma