Sprawozdanie finansowe spółki handlowej musi trafić do KRS

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przekazywania sprawozdań finansowych do KRS i administracji skarbowej. Wymuszają one zmianę utartej przez lata praktyki postępowania z przekazywaniem sprawozdań finansowych. W szczególności zlikwidowany został obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego handlowej spółki osobowej do urzędu skarbowego przez jej wspólników.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Termin zgłoszenia zmian w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Dane informacyjne to dane zawierające informacje: o zawieszeniu, wznowieniu działalności, istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego. Terminy zgłaszania takich zmian określają inne przepisy niż ustawa o CEIDG, np. Ordynacja podatkowa, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne przepisy szczególne. System CEIDG nie odrzuca zmian zgłoszonych przed lub po danej dacie, choć jeśli przedsiębiorca zrobi to z dużym opóźnieniem, przekraczając ustawowe terminy, wówczas inne urzędy, jak np. ZUS czy urząd skarbowy, zażądają ich skorygowania.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp

Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
W celu określenia, czy dany podmiot będzie podmiotem przetwarzającym, należy odpowiedzieć na pytanie, czy administrator danych mógłby powierzane czynności przeprowadzić we własnym zakresie. Odpowiedź będzie twierdząca, bowiem wielu pracodawców zadania służby bhp deleguje wyspecjalizowanemu pracownikowi. W takim przypadku osoba będąca jednocześnie pracownikiem, przetwarza dane osobowe innych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy wyłącznie z upoważnienia administratora.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Rozliczenie faktury otrzymanej w okresie zawieszenia działalności

Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019 r., autor: Małgorzata Smolnik
W praktyce zdarza się, że podatnicy w trakcie zawieszenia niejednokrotnie otrzymują faktury dotyczące np. rat leasingowych dotyczących samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności. Wówczas powstaje problem z prawidłowym odliczeniem VAT. Należy zauważyć, że w okresie zawieszenia działalności podatnik nie musi składać deklaracji VAT, jednocześnie nie zabrania się ich składania. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby podatnik, który ponosi w okresie zawieszenia koszty bieżącej działalności, wykazywał w deklaracjach VAT podatek naliczony od tych czynności.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Premia na rozwój tylko dla jednego z małżonków

Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
W przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa. Brak rolniczych kwalifikacji zawodowych nie ma żadnego znaczenia dla przyznania premii. Tak jest w obecnym naborze wniosków dotyczącym premii na restrukturyzację gospodarstwa i tak samo było w poprzednich.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma