Sprzedaż leków w kiosku ruchu

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, mogą prowadzić sklepy: zielarsko-medyczne, specjalistyczne zaopatrzenia medycznego oraz ogólnodostępne. Ministerstwo Zdrowia na stronie internetowej informuje, że do sklepów ogólnodostępnych zalicza się również sklepy spożywcze, kioski ruchu oraz stacje benzynowe.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady dokonywania poboru i rozliczania opłaty recyklingowej przez podmioty sprzedające

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 r., autor: Kinga Romas
Od prawie dwóch lat obowiązkowe jest pobieranie opłaty recyklingowej za wydawane torby foliowe. Od 1 września 2019 r. zmianie uległy zasady jej pobierania i rozliczania. Kto i za jakie torby musi pobierać opłatę recyklingową? W jakim terminie i w jaki sposób należy dokonać rozliczeń z tego tytułu?
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dopłaty z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dopłaty do energii do połowy przyszłego roku, z tym że dotyczy to tylko średnich i dużych przedsiębiorców spoza sektora energochłonnego. Stawka jednostkowa dofinansowania wynosi 15 zł/MWh.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Dokonywanie zakupów on-line przez przedsiębiorcę a możliwość zwrotu towaru

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 02.09.2019 r., autor: Kinga Romas
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Tak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy o konsumentach (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie spółek

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Od 3 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja K.s.h. dotycząca możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Najbliższy czas także będzie obfitował w szereg różnych zmian. Nowe obowiązki dla spółek związane z wdrożeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostaną wprowadzone od 13 października br. Z kolei w 2020 r. przewidziano modyfikacje dotyczące m.in. dematerializacji akcji czy wprowadzenia prostej spółki akcyjnej i Krajowego Rejestru Zadłużonych.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma