Zasady odliczania VAT od zakupu mediów – odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018 r.
Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów powstaje z chwilą wystawienia faktury. Dostawca mediów ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej dostawę mediów na rzecz podatników VAT. Faktura powinna być wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności, ale może być także wystawiona dowolnie wcześnie (przed okonaniem dostawy mediów), jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Natomiast jeżeli dostawca mediów nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu płatności.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Opodatkowanie świątecznych świadczeń pracowniczych

Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018 r., autor: Ewelina Piotrowska
Wielu pracodawców z okazji świąt Bożego Narodzenia przyznaje swoim pracownikom (byłym i obecnym) różnego rodzaju świadczenia pieniężne i rzeczowe. Mogą być one sfinansowane ze środków ZFŚS lub środków obrotowych pracodawcy. Źródło finansowania oraz rodzaj tych świadczeń ma wpływ na ich opodatkowanie po stronie osoby, która je otrzymała.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Skutki niepobrania PCC przez notariusza

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 31 (1002) z dnia 01.11.2018 r.
Umowa sprzedaży nieruchomości – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na zasadzie wyjątku, nie podlega opodatkowaniu PCC umowa, gdy sprzedaż jest opodatkowana VAT. Jeżeli natomiast sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT lub nie podlega opodatkowaniu VAT – transakcja powinna być opodatkowana PCC.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Terminy dla oświadczeń i zawiadomień stosowanych w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Agata Cieśla
Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują informowanie organów podatkowych o wyborach oraz niektórych działaniach dokonywanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie zawiadomień lub oświadczeń.
W wyniku ich nowelizacji w ramach tzw. uproszczeń dla przedsiębiorców w 2019 r. podatnicy będą wiele informacji przekazywać w innych niż dotychczas terminach i czasami w innej formie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Brak czynności opodatkowanych a zwrot na rachunek VAT – odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018 r.
Od 1 lipca 2018 r. podatnik korzystający z mechanizmu podzielonej płatności może uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Aby uzyskać zwrot podatnik nie musi składać odrębnego wniosku w tej sprawie, a jedynie zadeklarować chęć otrzymania zwrotu na rachunek VAT, zaznaczając odpowiednią pozycję w deklaracji VAT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki