Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy za 2017 r. wpłacana w 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 4 (975) z dnia 01.02.2018 r.
W księgach rachunkowych 2017 r. należy zaewidencjonować podatek dochodowy dotyczący tegoż roku (2017). W konsekwencji, na etapie opłacania zaliczek jego wysokość powinna odpowiadać kwocie należnej, czyli podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. Zasada ta dotyczy również kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego CIT.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

STIR – narzędzie do walki z oszustami skarbowymi

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 01.02.2018 r., autor: Małgorzata Żujewska
STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej stworzony do przetwarzania danych bankowych według określonych algorytmów w celu wykrycia nieprawidłowości świadczących o możliwości dokonania wyłudzeń skarbowych. Banki i SKOK-i muszą przekazywać do STIR informacje o rachunkach otwieranych przez przedsiębiorców oraz przeprowadzanych za ich pośrednictwem transakcjach. Szef KAS będzie mógł zablokować konto na 72 godziny.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 01.02.2018 r., autor: Agata Cieśla
Na przedsiębiorców, którzy prowadzą tzw. działalność mieszaną, czyli opodatkowaną i zwolnioną z VAT, został nałożony ustawowy obowiązek dokonywania rocznej korekty odliczonego podatku VAT. Korekta ta ma jednocześnie wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez zwiększenie przychodów lub kosztów podatkowych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 01.01.2018 r.
Dla potrzeb jednorazowej amortyzacji, by uznać dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony za pojazd wykluczony z kategorii samochodów osobowych, należy posłużyć się zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z powołaniem się na przepisy updof lub updop.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki

Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności w VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 4 (975) z dnia 01.02.2018 r.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę zabezpiecza go przed szeregiem negatywnych konsekwencji w przypadku uwikłania w przestępczy proceder wyłudzania VAT przez dostawcę. Skorzystanie zaś z zachęt ze strony dostawcy, mających na celu zrezygnowanie z dokonania płatności z wykorzystaniem tego mechanizmu, może wprawdzie przynieść krótkoterminowo korzyść w postaci uzyskanego rabatu, jednakże pozbawi nabywcę jakiejkolwiek ochrony w przypadku, gdy rzeczywistym powodem udzielenia rabatu okaże się chęć uwikłania nabywcy w przestępczy proceder.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/podatki/)
Source: Podatki