Maksymalny okres oddelegowania do zadań w projekcie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 r., autor: Jolanta Białkowska
Pracownika zatrudnionego u beneficjenta można oddelegować do zadań związanych z realizacją projektu. Jego wynagrodzenie kwalifikuje się do wsparcia ze środków EFS, pod warunkiem że pełnienie zadań związanych z realizacją projektu będzie odpowiednio udokumentowane. W aneksie do umowy o pracę lub zmianie zakresu czynności służbowych pracownika bądź zmianie opisu stanowiska pracy mają znaleźć się zadania, które osoba ta będzie wykonywała w ramach projektu.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Najem lokali mieszkalnych po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017 r., autor: Łukasz Wilmiński
Regulacje dotyczące najmu lokali mieszkalnych są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Zwłaszcza w przypadku osób, które na podstawie zawartej umowy udostępniają swój lokal najemcom, ważne jest należyte zabezpieczenie ich interesów. Najczęstsze ryzyko, jakie ponosi wynajmujący, związane jest z dewastacją lokalu, zaprzestaniem regulowania czynszu i odmową dobrowolnego opuszczenia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Niedawna zmiana przepisów, która w znacznej mierze dotyczy umów najmu, może pomóc zabezpieczyć sytuację wynajmujących.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma