Korzyści dla prowadzących zakłady pracy chronionej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 r., autor: Adam Hadław
Według informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w czerwcu 2017 r. funkcjonowały 1.052 zakłady pracy chronionej (ZPChr), które zatrudniały 169.206 pracowników, w tym 132.793 osoby z niepełnosprawnością. Czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest nadal atrakcyjna dla przedsiębiorców? Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednak oczywista.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Ochrona danych osobowych w przetargach

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Ustawa Prawo zamówień publicznych w żadnym ze swoich przepisów nie reguluje kwestii ochrony danych osobowych ujawnianych na różnych etapach udzielania zamówienia publicznego. Przepisy tej ustawy należy traktować jako przepisy szczególne względem obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Likwidacja apteki a postępowanie z zapasami leków

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017 r., autor: Kinga Romas
Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu. Niemożliwe jest również urządzenie wyprzedaży, bowiem w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego umieszczanie w witrynach lub rozpowszechnianie za pomocą ulotek informacji o wyprzedaży zapasów leków stanowi przejaw zakazanej reklamy.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Zasady prowadzenia świątecznych wyprzedaży

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017 r., autor: Łukasz Wilmiński
Święta Bożego Narodzenia oraz początek nowego roku to okres, w którym wiele sklepów przeprowadza wyprzedaże towarów lub stosuje specjalne promocje. Ilość świątecznych wyprzedaży i chęć wyróżnienia się na tle konkurencji nierzadko prowadzi jednak do naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków sprzedawcy. Może to powodować nie tylko wprowadzenie konsumentów w błąd, ale także m.in. utratę dobrego imienia czy nałożenie kar.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma

Ulgi przy zwrocie dotacji na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 r., autor: Jolanta Białkowska
Zaistnienie nieprawidłowości w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich powoduje konsekwencje finansowe dla beneficjenta w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania. Tak będzie, gdy przedsiębiorca wykorzysta środki europejskie niezgodnie z przeznaczeniem albo z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu (np. naruszy postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, co doprowadzi do jej rozwiązania).
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma