Skutki korzystania z urlopu bezpłatnego

Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018 r., autor: Ewa Madejek
Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także – przy odpowiednio długim urlopie – na wymiar urlopu wypoczynkowego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy