Świadectwo pracy wraz z informacją

Gazeta Podatkowa nr 6 (1568) z dnia 21.01.2019 r., autor: Agata Barczewska
Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Były pracownik przedstawia je następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi, stąd terminowe wystawienie świadectwa pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Od 1 stycznia 2019 r. wraz ze świadectwem pracodawca wydaje pracownikowi również informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru po jego upływie.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)
Source: Prawo pracy