Wyodrębniona ewidencja księgowa nie zawsze dla wydatków projektu

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018 r., autor: Jolanta Białkowska
Instytucja Zarządzająca danym programem operacyjnym na lata 2014-2020 ma za zadanie zobowiązać beneficjenta do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu tylko w określonych przypadkach. Ma to miejsce, gdy beneficjentowi zwracane są koszty na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone są z zaliczki przekazanej na realizację projektu. Tylko w takich sytuacjach beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu księgowego albo korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma