Eliminowanie punktów spornych przy najmie lokali

Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019 r., autor: Łukasz Wilmiński
Wiele sporów na tle stosunku najmu powstaje na etapie rozliczeń dokonanych po zakończeniu umowy. W szczególności chodzi o rozliczenia związane z nakładami na wynajętą rzecz i kaucjami oraz kosztami robót mającymi na celu przywrócenie pierwotnego stanu lokalu. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne wykorzystujący umowę najmu powinni zawrzeć w niej rozwiązania minimalizujące potencjalne konflikty na tym tle.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)
Source: Firma